Aantal persoonsvermeldingen

 


De 15.113.285 persoonsvermeldingen komen uit akten van de volgende 32 brontypes:


   Notariële archieven
   BS Geboorte
   Bevolkings­register
   BS Huwelijk
   DTB Dopen
   BS Overlijden
   DTB Trouwen
   DTB Lidmaten
   Memories van successie
   DTB Begraven
   Nedergerechten
   Rolboeken arrondissementsrechtbanken
   Tietjerksteradeel e.o.
   Quaclappen
   Kadaster
   Stemkohieren
   Quotisatie kohieren
   Kamer van koophandel
   Naamsaanneming
   Hypotheekboeken
   Volkstelling
   Burgerboeken
   Inscripties en grafschriften
   Militieregisters
   Emigratieregisters
   Ontvanger Generaal
   Speciekohieren
   Registre civique
   Onderduikersregisters
   Studenten Franeker
   Informatieboeken
   Pottenbakkers

Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/