Aantal persoonsvermeldingen


De 217.625.438 persoonsvermeldingen komen uit akten van de volgende 215 brontypes:


   BS Overlijden
   Bevolkings­register
   BS Geboorte
   DTB Dopen
   BS Huwelijk
   Notariële archieven
   DTB Begraven
   DTB Trouwen
   Militieregisters
   Gezinskaarten
   Bidprentjes­verzameling
   Ondertrouwregister
   Memories van successie
   Personeels­administratie
   Lidmatenregister
   Passagiersregisters
   Politierapporten
   Politieregister
   Patiëntenregister
   Gevangenisregisters
   DTB Lidmaten
   Stamboek
   Vestbrieven
   Schepenakten
   Vredegerecht
   Rechterlijk register
   Registraties vóór 1811
   Transportakten
   Dodenboek
   Inschrijving in de militaire zaken registratie
   Registratie onderscheidingen
   Kadaster
   Beheersdossier
   Volkstelling
   Slavenregister
   Persoonsdossiers
   Schepenprotocollen
   Overlijdensbericht
   Stamboeken
   Bonboek
   Klapper op veroordeelden
   Tewerkgesteldenregistratie
   Inwoners
   Nedergerechten
   Inschrijving gevangene
   Confessieboeken
   Personeelsregister
   Rolboeken arrondissementsrechtbanken
   Gerechtelijke archieven
   Vreemdelingenregister
   Pensioenkaarten
   Gereconstrueerde persoonskaarten
   Bedelingsregister
   Poorterboeken
   Tietjerksteradeel e.o.
   Paspoortaanvragen
   Nederlandse Staatscourant
   Haardstedengeld
   Huwelijksafkondiging
   Gezinsbladen
   Vluchtelingen
   Vonnissen
   Transportbelasting
   Trouwgeld
   Marktkaarten
   Personeelsdossier
   Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
   Quaclappen
   Begraafplaatsregisters
   Weesboek
   Stemkohieren
   Bemanning schip
   Inschrijvingsregister Vierdaagse
   Commissieboeken
   Inschrijfboeken
   Overlijdensregister
   Criminele vonnissen
   Inwonerslijsten
   Weeskamer register
   Overlijdensadvertenties
   Patentregisters
   Quotisatie kohieren
   Overlijdensoorzaken
   Burgerboeken
   Registers van zitplaatsen in de kerk
   Impost op begraven
   Internerings­kaarten
   Register van kiesgerechtigde
   Register Waterloo gratificaties
   Emigratieregisters
   Stamkaarten
   Toerist
   Journalen
   Kamer van koophandel
   Naamsaanneming
   Hypotheekboeken
   Pensioenregister
   Emigratie
   Rechterlijke archieven
   Impost op trouwen
   Inscripties en grafschriften
   Erelijst
   Persoon in schutterij
   Landverhuizers
   Leenregisters
   Overlijdensinschrijving
   Koninklijk Besluit
   Ontvanger Generaal
   Boedelbeschrijving
   Verkaufsbücher
   Signalementenregister
   Militair
   Civiele procesdossiers
   Weeskamerprotocollen
   Rekestrant
   Speciekohieren
   BS Ingekomen stuk
   Registre civique
   Verponding
   ILVB-register
   Testament
   Patiënt
   Overlijden
   Ambtboek
   Borgbrieven
   Familiezakenregister
   Belastingregister
   Weeskamerarchief
   reg
   Comportementboeken
   Akte
   Heffing collaterale successie
   Persoon in Provinciaal Archief
   Lidmaten NHG
   Leerling
   Wijkregister
   WIC stukken
   Dienstboderegisters
   Landstormregister
   Lidmatenboek
   Waarboek
   Overlijdensverklaring
   Resoluties
   Rekesten
   Genealogie
   Faillissementsdossier
   Allerhande acten
   Geboorteinschrijving
   Garnizoenregister
   Processen verbaal
   Registers van borgstelling
   Wees- en armboeken register
   Studenten Franeker
   Onderduikersregisters
   Bouwdossiers
   Uitspraken Hoge Raad
   Kiezer
   Huis van Bewaring
   Salarisregister
   Benoemingen
   Informatieboeken
   Pottenbakkers
   Paspoort
   BS Echtscheiding
   Morgengaveboek
   Leenregister
   Studentdossier
   Stukken Raad van Brabant
   Sententies
   Huisregister
   Pensioenstaten
   Werknemer
   Criminele sententies
   Memorieboek
   Uitleveringsverzoek
   Civiele vonnissen
   Criminele procesdossiers
   Overlijdensaangifte
   Register van inwonende dienstbodes en knechten
   Betalingsregister
   Procesdossier
   Akte van indemniteit
   Database Vliegend Personeel
   BS Begrafenissen
   Dodenboeken
   Indemniteitsregister
   Wezendossier
   Staat gebouwde eigendommen
   ID document
   DTB Suriname
   Hinderwetvergunningen
   Staten en inventarissen
   Inwonerslijst
   Luchtvaartafdeling
   Gedetineerden registratie
   Wapenvergunningen
   Tractementslijst
   Graf
   Octrooiverlening
   Beoordelingsstaten
   Woningkaarten
   Akte van lijkvinding
   BS Erkenning
   Akte van verbetering
   Register van weesakten
   Gildenboek
   Niet bekend
   BS Naamswijziging
   Kadastrale inschrijving
   Akte van beschikking
   Dienstplichtregister
   Kostgangerskaarten
   Lidmatenregistratie
   Oud Rechterlijke register
   Stads- en dorpsarchievenZoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/