Aantal persoonsvermeldingen


De 201.179.847 persoonsvermeldingen komen uit akten van de volgende 191 brontypes:


   BS Overlijden
   Bevolkings­register
   DTB Dopen
   BS Geboorte
   BS Huwelijk
   Notariële archieven
   DTB Trouwen
   DTB Begraven
   Militieregisters
   Bidprentjes­verzameling
   Ondertrouwregister
   Memories van successie
   Gezinskaart
   Personeels­administratie
   Gezinskaarten
   Lidmatenregistratie
   Stamboek
   Politierapporten
   DTB Lidmaten
   Patiëntenregister
   Gevangenisregisters
   Vestbrieven
   Schepenakten
   Inschrijving in de militaire zaken registratie
   Registratie onderscheidingen
   Familiedrukwerk
   Registraties vóór 1811
   Beheersdossier
   Persoonsdossiers
   Slavenregister
   Dodenboek
   Rechterlijk register
   Bonboek
   Transportakten
   Vredegerecht
   Volkstelling
   Klapper op veroordeelden
   Tewerkgesteldenregistratie
   reg
   Krantenberichten
   Confessieboeken
   Kadaster
   Rolboeken arrondissementsrechtbanken
   Vreemdelingenregister
   Pensioenkaarten
   Gereconstrueerde persoonskaarten
   Gerechtelijke archieven
   Poorterboeken
   Nedergerechten
   Tietjerksteradeel e.o.
   Paspoortaanvragen
   Nederlandse Staatscourant
   Haardstedengeld
   Huwelijksafkondiging
   Gezinsbladen
   Marktkaarten
   Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
   Quaclappen
   Begraafplaatsregisters
   Stemkohieren
   Commissieboeken
   Weesboek
   Inschrijfboeken
   Overlijdensregister
   Inwonerslijsten
   Overlijdensadvertenties
   Patentregisters
   Quotisatie kohieren
   Overlijdensoorzaken
   Register van weesakten
   Inschrijving gevangene
   Burgerboeken
   Internerings­kaarten
   Register van kiesgerechtigde
   Register Waterloo gratificaties
   Lidmatenregister
   Emigratieregisters
   Stamkaarten
   Impost op begraven
   Patientregister
   Ondertrouwregistratie
   Journalen
   Kamer van koophandel
   Naamsaanneming
   Registers van zitplaatsen in de kerk
   Hypotheekboeken
   Notariële akten
   Pensioenregister
   Rechterlijke archieven
   Inscripties en grafschriften
   Impost op trouwen
   Landverhuizers
   Koninklijk Besluit
   Vluchtelingen
   Verkaufsbücher
   Ontvanger Generaal
   Dienstplichtregister
   Vonnissen krijgsraad
   Speciekohieren
   BS Ingekomen stuk
   Familiezakenregister
   Registre civique
   Vonnissen van Averij-grosse
   ILVB-register
   Testament
   Borgbrieven
   Overlijden
   Ambtboek
   Signalementenregister
   Belastingregister
   Comportementboeken
   Personeelsregister
   Weeskamerprotocollen
   Wijkregister
   WIC stukken
   Dienstboderegisters
   Waarboek
   Overlijdensverklaring
   Signalementskaart
   Rekesten
   Allerhande acten
   Onderduikers
   Garnizoenregister
   Processen verbaal
   Registers van borgstelling
   Wees- en armboeken register
   Studenten Franeker
   Bouwdossiers
   Geboorteinschrijving
   Uitspraken Hoge Raad
   Personeelsdossier
   Salarisregister
   Benoemingen
   Informatieboeken
   Pottenbakkers 1752-1900
   Paspoort
   Faillissementsdossier
   Morgengaveboek
   Leenregister
   Schepenprotocollen
   Studentdossier
   BS Echtscheiding
   Sententies
   Huisregister
   Pensioenstaten
   Criminele sententies
   Memorieboek
   Uitleveringsverzoek
   Overlijdensaangifte
   Register van inwonende dienstbodes en knechten
   Betalingsregister
   Borgbrieven register
   Akte van indemniteit
   Database Vliegend Personeel
   BS Begrafenissen
   Landstormregister
   Wezendossier
   Indemniteitsregister
   Staat gebouwde eigendommen
   Overlijdensinschrijving
   Staten en inventarissen
   Inwonerslijst
   Luchtvaartafdeling
   Akte van lijkvinding
   Niet bekend
   Gedetineerden registratie
   Tractementslijst
   Graf
   DTB Suriname
   Beoordelingsstaten
   Woningkaarten
   Akte van verbetering
   BS Erkenning
   Akte van naamsverbetering
   Gildenboek
   Onderduikers registers
   BS Huwelijk (echtscheidingsakte)
   Akte van naamswijziging
   BS Naamswijziging
   Verbeteringsakte
   Uittreksel Ministerie van Justitie
   Akte van wijziging
   Extract naamsverandering
   Uittreksel scheepsdagboek
   Akte van beschikking
   Uittreksel scheepsjournaal
   Verklaring van overlijden
   BS Huwelijk (erkenningsakte)
   Inschrijving beschikking
   Oud Rechterlijke register
   Stads- en dorpsarchievenZoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/