Number of individual entries


The 286,029,688 individual entries are from documents of the following 467 source types:


   Civil registration deaths
   Population register
   Civil registration marriages
   Civil registration births
   Church records baptisms
   Notarial records
   Church records marriages
   Church records burials
   Militia records
   Prayer card collection
   Register of notices of marriage
   Passenger registers
   Overgenomen delen
   Death duties files
   Notari�le archieven
   Member register
   Personnel-administration
   Family cards
   Studbook
   Police reports
   Patient registry
   Police register
   Petition
   DTB Lidmaten
   Foreigners register
   Prison registers
   Vestbrieven
   Waivers
   Schepenakten
   Registrations before 1811
   Peace Court
   Dead Book
   Belastingen
   Correspondentie MvW
   Judicial register
   Slave register
   Registration honors
   Index on convicts
   Cadastre
   Management file
   Census
   Arrondissementsrechtbank
   Individual Files
   Schepenprotocollen
   Obituary
   Special registers
   Vreemdelingendossiers
   Bonboek
   Register of staff
   Inscription prisoner
   Inschrijvingsregister matrikels
   Inhabitants
   Nedergerechten
   Workforce registration
   Inschrijfregister
   Judicial archives
   Directory
   Rollbooks district courts
   Pension cards
   Reconstructed personal record cards
   Bedelingsregister
   Poorter books
   Tietjerksteradeel bevolking
   Passport applications
   Dutch Government Gazette
   Confession books
   Wedding announcement
   Family pages
   Baptism, Marriage and Burial Registers (DTB)
   Refugees
   Bemanning schip
   Transport tax
   Trouwgeld
   Koopakten
   Persoonskaarten
   Judgments
   Personnel File
   Quaclappen
   Cemetery records
   Weesboek
   Stemkohieren
   Inschrijvingsregister Vierdaagse
   Orphan Chamber Register
   Commission Books
   Market cards
   Impost on burial
   Huiszittenhuizen
   Overledenen Gast-, Pest-, Werk- en Spinhuis
   Criminele vonnissen
   Instellingsregisters
   Residents lists
   Patentregisters
   Obituaries
   Quotisatie kohieren
   Causes of death
   Registers of seats in the church
   Civil books
   PoW cards
   Register of electors
   Waterloo gratificaties 1815
   Emigration Registers
   Stamkaarten
   Tourist
   Chamber of Commerce
   Name adoption
   Mortgage books
   Pension registry
   Emigration
   Deposit letters
   Boetes op trouwen
   Impost to marry
   Judicial archives
   Kadastrale legger
   Inscriptions and epitaphs
   Loan Register
   Boedelpapieren
   Roll of honor
   Person in civic guard
   Persoon in Provinciaal Archief
   Emigrants
   Leeuwarden Aanvulling Begraafboek
   Ordinance protocols
   Boedelbeschrijving
   Death registration
   Transport
   Royal resolution
   Ontvanger Generaal
   Verkaufsbücher
   Military
   Civiele procesdossiers
   Testament
   Rekestrant
   Speciekohieren
   BS Incoming piece
   Registre civique
   Verponding
   Averijgrossen
   ILVB-register
   Act
   Death
   Ambtboek
   Rechtbank van Eerste Aanleg
   Convicts
   Ordinance archive
   Family business register
   Belastingaanslag
   Tax register
   Comportementsboeken
   Begraven
   Heffing collaterale successie
   Leerling
   District register
   Vondelingenregister
   WIC documents
   Waarboek
   Bankruptcy file
   Transport deeds
   Register van eigendom
   Gerechtshof
   Dienstboderegisters
   Landstorm register
   Death statement
   Signalementskaarten
   Signal register
   Machtiging
   Resoluties
   Petitions
   Tax registers regarding fireplaces
   Genealogy
   All kinds of acts
   Birth registration
   Boetes op begraven
   Kantongerecht
   Garrison register
   Official reports
   Registers of guarantee
   Stemgerechtigden
   Wees- en armboeken register
   Leeuwarden OBW Wezen
   Student file
   Schoorsteengeld
   Students Franeker
   Onderduikersregisters
   Bouwdossiers
   Leeuwarden Adresboek 1872
   Registres Civiques
   Supreme Court rulings
   Kiezer
   Registratie
   Pasfoto's
   Schuldbekentenis
   Huis van Bewaring
   Salary register
   Appointments
   Information books
   Pottenbakkers
   Krijgsraad
   Migrant
   Passport
   Indemniteit
   Civil registration divorces
   Morgengaveboek
   Hinderwetvergunningen
   Hof van Assisen
   Stukken Raad van Brabant
   Court rulings
   House registry
   Geheim register
   Verklaring
   Pension Lists
   Werknemer
   Criminal judgments
   Memorieboek
   Rechtszitting
   Leeuwarden Grootschippersgilde
   Declaration of death
   Register of Waterloo bonuses
   Extradition Request
   Civiele vonnissen
   Criminele procesdossiers
   Manspersonen
   Register of resident servants and servants
   Payment Register
   Boedelscheiding
   Procesdossier
   Taxatie
   Benoeming
   Act of indemnity
   Database Flying Staff
   Civil registration Burials
   Pati�nt
   Huwelijksvoorwaarden
   Naarderstraat
   Indemniteitsregister
   Kwitantie
   Verkoop
   Wezendossier
   State-built properties
   Voogdbenoeming
   ID document
   Taxatierapport
   Enrollment in the military affairs registration
   DTB Suriname
   Staten en inventarissen
   Residents list
   Overeenkomst
   Torenlaan
   Zevenend
   Aviation Department
   Review statements
   Zijtak
   St. Janstraat
   Hilversumscheweg
   Brink
   Detainees registration
   Wapenvergunningen
   Kloosterweg
   Tractementslijst
   Rekening
   Comportement books
   Nieuweweg
   Zevenenderdrift
   Molenweg
   Grave
   Huwelijk
   Octrooiverlening
   Borgstelling
   Stationsweg
   Verzoek
   P.C. van den Brinkweg
   Mauvezand
   Aanzegging
   Boedel
   St.Janstraat
   Uitkoop
   Vredelaan
   Leemzoolscheweg
   Drift
   Tafelbergweg
   Houtweg
   Eemnesserweg
   Property cards
   Klooster
   Engweg
   Melkweg
   Neuhuijsweg
   Lingenskamp
   Klaaskampen
   Verhuur
   Jagersweg
   Oude Kerkweg
   Schoolpad
   Ericaweg
   Hoefloo
   Oud Blaricummerweg
   Oosterend
   Act of corpse discovery
   Compromis
   Veldweg
   Smeekweg
   Heideveldweg
   Velthuijsenlaan
   Herdersweg
   BS Recognition
   Van Wulfenlaan
   Rozenlaantje
   Paviljoensweg
   Raboes
   Kerklaan
   Boekweitskorrel
   Corn. Bakkerlaan
   Oude Naarderweg
   Noolscheweg
   Oud Laren
   Schapendrift
   Beijemansweg
   Schouw
   Wagenpad
   Protest
   Echtscheiding
   Slangenweg
   Nieuwlarenweg
   Uittreksel
   Ambachtsteeg
   Jordaan
   Logosberg
   Ruiterweg
   Beslaglegging
   Der Kinderenlaan
   Smidslaantje
   Van Beeverlaan
   Barbiersweg
   Kwijting
   Groene Gerritsweg
   IJsbaanweg
   Remiseweg
   Hypotheek
   Wally Moesweg
   Berkenlaantje
   Brinklaantje
   Dammaat
   Hendrik Valkenburglaantje
   Akkerweg
   Werkdroger
   Bekendmaking
   Toestemming
   Doodweg
   Lantentijmen
   Oud-Blaricummerweg
   Act of improvement
   Eedsaflegging
   Lagevuurscheweg
   Sint Lucasweg
   Afstand
   Huwelijkstoestemming
   Ruil
   Aantekening
   Erfpacht
   Noorderheide
   De Kamp
   H. Keverweg
   Vinkebaan
   Legrasweg
   Bijenstand
   Schoutenboschje
   Bij den Toren
   Oude Drift
   Hendrikalaantje
   Buitenom
   Register of Orphan Records
   Standelkruid
   Betaling
   Boedelrekening
   Inbewaringgeving
   Tony Offermansweg
   Guild Book
   Goedkeuring
   Molenbrief
   Rijksweg Oost
   Rijksweg West
   Not known
   Heinduvel
   Erfdienstbaarheid
   Herroeping
   Blaricummertollaan
   Erfgooiersdwarsweg
   Grintbank
   Pruisenbergen
   Steenbergen
   Onbekend
   Aanschrijving
   Elleboogweg
   Erfgooiersweg
   Jagerspad
   Enghweg
   Schenking
   Verlengde Engweg
   Westerheide
   Inventaris
   Vergunning
   Verslag
   Woonwagenkamp
   Diepenbrocklaan
   Hector Treublaan
   Molenaar
   BS Name change
   Eigendomsbewijs
   Rijksweg oost
   Schaderegeling
   Aanbreng
   Cornelis Bakkerlaan
   D?charge
   Derkinderenlaan
   Legerplaats
   Naarderstr.
   Erfscheiding
   Onderzoek
   Plein 1919
   Spoorlaan
   Ijsbaanweg
   Velthuysenlaan
   Belofte
   Commissie
   Harmen Vosweg
   Verlengde Houtweg
   Aangifte
   Afschrift
   Arrestatie
   Bij Den Toren
   Lijfrente
   I
   Groeneweegje
   Hart Nibriglaan
   Ingebruikgeving
   Lage Vuurscheweg
   Rijksweg-Oost
   Royement
   1ste Ruiterweg
   Aanneming
   Adnissie
   Bekeuring
   Domiciliekeuze
   Driftlaan
   Ondertrouw
   Ontzegeling
   Tony Offermansw.
   Tusschendoor
   Act of decision
   C. Bakkerlaan
   De Leemkuil
   Lantentymen
   MELKWEG
   Veldhuysenlaan
   Oud-Laren
   Oude kerkweg
   Schoutenbosje
   Tietjerksteradeel e.o.
   Trouwbelofte
   Velthuijzenlaan
   Aanbevelingsbrief
   Arrestantenkaart
   Bericht
   Service register
   Hoeflo
   Boarder cards
   Old Judicial register
   City and village archivesFind your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/