Registration on

Registered

Appearers

Belendende

Overleden/Erflater

 • Jan Kornelisz Boots, residing in Hauwert, meelmolenaar/boer by profession, echtgenoot van 15,4 (2e) grootvader van 7-9,14 schoonvader/stiefvader van 3 schoonvader van 10 vader van 1,11,16
 • Neeltje Jans Schouten, residing in Hauwert, echtgenoot van 1 (1e)/stiefzuster van 1 moeder van 7-9 echtgenoot van 1 (1e) dochter van 4 schoondochter/stiefdochter van 2 schoonzuster/stiefzuster van 11 schoonzuster/stiefzuster van 16 schoonzuster van 10
 • Trijn Allards, residing in Hauwert, boerin by profession, echtgenoot van 2 (2e) moeder van 3 grootmoeder van 7-9 schoonmoeder/stiefmoeder van 1 stiefmoeder van 1,11,16
 • Elisabeth Jans Boots, residing in Hauwert, echtgenoot van 10 moeder van 14 dochter van 2,15 zuster van 1,16 schoondochter van 34?! stiefdochter van 4 schoonzuster/stiefzuster van 3 tante van 7-9

Witnesses

Belendende/Comparant

 • Kornelis Jans Boots, residing in Hauwert/onder Hauwert?, meelmolenaar by profession, echtgenoot/stiefbroer van 3 vader van 7-9 zoon van 2,15 echtgenoot van 3 broer van 11,16 oom van (moederszijde) 14 schoonzoon/stiefzoon van 4 zwager van 10
 • Pieter Klaasz Groot, residing in Hauwert, zwager van 24! voogd van 14 (=38??)

Begunstigde/Belendende/Mede-eigenaar

 • Jan Kornelisz Boots, residing in Hauwert, tantezegger van 11,16 neef van 14 oomzegger van 10 zoon van 1,3 kleinzoon van 2,4,15 broer van 8,9
 • Trijn Kornelis Boots, residing in Hauwert, dochter van 1,3 kleindochter van 2,4,15 zuster van 7,9 tantezegger van 11,16 nicht van 14 oomzegger van 10
 • Aaf Kornelis Boots, residing in Hauwert, dochter van 1,3 kleindochter van 2,4,15 zuster van 7,8 tantezegger van 11,16 nicht van 14 oomzegger van 10

Begunstigde/Belendende

 • Teunis Jans, residing in Hauwert, kleinzoon van 2,15,34?! oomzegger van 1 tantezegger van 3,16 neef van 7-9 zoon van 10,11

geen specifieke rol/Overleden/Erflater

 • Trijn (!) Teunis (!), residing in Hauwert, echtgenoot van 2 (1e) grootmoeder van 7-9,14 moeder van 1,11,16
 • Aaf (!) Jans Boots, residing in Hauwert, dochter van 2,15 zuster van 1,11 tante van 7-9,14 schoonzuster/stiefzuster van 3 stiefdochter van 4

Overleden!/Voormalig eigenaar

Overleden?/Voormalig eigenaar

Overleden!/Voormalig eigenaar?

Eigenaar/Belendende

Overleden/Mede-eigenaar

Co-owner

Voormalig eigenaar?/Overleden?


Extra information

Objectdorpsdeel Oosteinde van Hauwertwater Kromme Leekland Miggelsweitjeland Halve Leekeweitjewater Papensloot!land Sweedeslandjes Akkers aan de Veerslootland BreeweereBurgemeesters der stad Hoornland Eeskeslandland Essenweidland Grote Weidland Halve Ganglofsland Hele Klaas Niengland Himmerthuis + land Huis en erf van Krijgsmanhuis + land Huiswerf van Kornelis Krijgsmanland Huiswerf van Pieter Joriszland Huiswerf van Vrouwtje Wiggersland Jan Blokdijks WerfKerk van Hauwert (geestelijke instelling)land Kerkeland2 landjes Kerkeland (I)2 landjes Kerkeland (II)land Kerkeland (III)land Kerkeland (IV)land Kerkeland (V)land Kerkeland (VI)land Kerkeland (VII)Land aan de Leekland Leekeweitje van Pieter RoodMeelmolenland Middel Breeweereland Middelweidland Molenwerfdorp Obdamland Opperend van de Vijf Morgenland Osseweidland Paardenweidland Vijf Morgen, Opperenddorp Weereland Weid van de Hofmeesterland Weid voor het huis van Krijgsmanland Wester Aalkeland
Soort akteBoedelscheidingContract betreffende levensonderhoud
NotarisPoulus Streek

Source citation

Westfries Archief, Notarial records
ONA 285. Oosterblokker, akten notaris Poulus Streek, 1770-1775., Hoorn, archive 1685, inventory number 385, record number 129


The above information was last updated on January 11, 2018.Internet address

 • http://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken?mivast=136&miadt=136&miaet=54&micode=1685_385&minr=8594260&miview=ldt
 • https://www.openarch.nl/wfa:67efb696-a111-f67b-ef6a-2684b9a76f96Comments

Are you the first person who provides additional information?


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/