Registration on

Overleden

Appearers

Creditor

geen specifieke rol

Bevoogde/Debiteur/Gekwiteerde

  • Pieter (!) Jakobs Berkhout, residing in De Buurt/onder Midwoud, oomzegger van 5?! bloedverwant van 13? zoon van! 11,12 broer van! 7-10
  • Frederik (!) Jakobs Berkhout, residing in De Buurt/onder Midwoud, oomzegger van 5?! bloedverwant van 13? zoon van! 11,12 broer van! 6,8-10
  • Jan (!) Jakobs Berkhout, residing in De Buurt/onder Midwoud, oomzegger van 5?! bloedverwant van 13? zoon van! 11,12 broer van! 6,7,9,10
  • Adriana (!) Jakobs Berkhout, residing in De Buurt/onder Midwoud, dochter van! 11,12 zuster van! 6-8,10 oomzegger van 5?! bloedverwant van 13?
  • Kornelis (!) Jakobs Berkhout, residing in De Buurt/onder Midwoud, oomzegger van 5?! bloedverwant van 13? zoon van! 11,12 broer van! 6-9

geen specifieke rol/Overleden

Comparant/Crediteur

  • Jan Jans Berkhout, residing in De Buurt!/onder Midwoud, bloedverwant van 11? bloedverwant/voogd van 6-10

Extra information

Objectbuurt Padebuurt BuurtGerecht der stede AbbekerkVierschaar der stede Abbekerk
Soort akteOverdracht van roerend goed enof waardepapierenAflossing van schuldContract betreffende levensonderhoud
NotarisMuus Dool

Source citation

Westfries Archief, Notarial records
ONA 135. Abbekerk, notaris Muus Dool, akten 1728-1732., Hoorn, archive 1685, inventory number 135, record number 40


The above information was last updated on September 27, 2017.Internet address

  • http://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken?mivast=136&miadt=136&miaet=54&micode=1685_135&minr=8461660&miview=ldt
  • https://www.openarch.nl/wfa:6152732b-d102-030a-6e9a-d34bec65f48dComments

Are you the first person who provides additional information?


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/