Registration on

Overleden

Appearers

 • Dirk Klaasz (!) Wiers, residing in Hauwert, kleinzoon van 38 oomzegger van (halfbroerszoon) 31 (!) neef van 3,8,11 achteroom van 10 tantezegger van 14 (!)
 • Jan Pieters (!) Langedijk, residing in Abbekerk, gerechtsbode (!) by profession, schoonvader van 7! voogd van 10 vader van stiefmoeder van 10 (!)
 • Klaas Kornelisz Bakker, residing in Twisk, schepen/veeboer (!)/vroedschap (!) by profession, gereformeerd, echtgenoot van 33 (2e!) oom/voogd van 10 zwager van! 7-8
 • Frederik ten Heuvel, residing in Abbekerk/De Bennemeer?, landeigenaar by profession, echtgenoot van 27 schoonzoon van 24!/50! zwager van! 21-23
 • Gerrit Simons (!) Bakker, residing in Twisk, achteroom van 15,16,21-23 (!) achteroom van 27,29 bloedverwant van 20? (!) neef van 24,25,30 (!) tantezegger van 14 neef van 12,17,18 (!)
 • Klaas Adriaans (!) Koen, residing in Zwaag, achterneef van (zoon van nicht)/tantezegger van 24 (!) achterneef van (zoon van nicht) 12,17 (!) achterneef van (zoon van nicht) 20 (!) achterneef van (zoon van nicht) 28,30 (!) bloedverwant van (achterneef van moeder) 13 (!) neef van 21-24,27 achterneef van 14 (!) oomzegger van (zusterszoon) 18,24 (!)

Buyers

Belendende

Overleden/Erflater

 • Kornelis Jans (!) Wiers, residing in Abbekerk, (oud-)burgemeester (!) by profession, echtgenoot van 14 oom van! 12,17,18,20 oom van! 24,25,28,30 oudoom van! 15,16,21-23 oudoom van! 27,29 oudoom van 10! zoon van 38! oom van! 1,3,8,11

Witness

Overleden/Belendende

geen specifieke rol

Comparant/Lasthebber

Lastgever/Erfgenaam

 • Jan Abrahams (!) Wiers, residing in Hensbroek, kleinzoon van 38 broer van 8,11 oom van 18 (!) oomzegger van 31 neef van 1 ex-zwager van 7 (!)

Comparant/Testamentaris/Lasthebber/Verkoper

Overleden/Testamentaris

 • Trijn Abrahams (!) Wiers, residing in Abbekerk, veeboer (!) by profession, echtgenoot van 7 (1e!) moeder van 10 kleindochter van 38! zuster van 3 oomzegger van 31! nicht van 1! schoonzuster van! 6,33 zuster van! 3,11

Bevoogde/Koper

 • Pieter Adriaans Spanjaard, residing in Abbekerk, achterneef van (zoon van nicht) 1,11 (!) oomzegger van 3,6 tantezegger van 33 achterneef van 31 (!) zoon van 7,8 achterkleinzoon van 38!

Comparant/Bewindvoerder

 • Klaas Abrahams (!) Wiers, residing in Heerhugowaard, kleinzoon van 38 broer van 3,8 (!) neef van 1 achteroom van 10 zwager van 7 (!) oomzegger van (broerszoon) 31 (!)
 • Jan Pieters (!) Timmer, residing in Twisk, boer (!) by profession, achteroom van 21-23,27,29 (!) broer van 17! oom/voogd van 15,16 neef van 18,20,24,25 (!) neef van 28,30 (!) tantezegger van 14 oomzegger van 31 (!)
 • Pieter Klaasz (!) Neuvel, residing in Twisk, oud-schepen (!) by profession, achteroom van 21-23,27,29 (!) neef van 18,24 (!) voogd van 15,16
 • Klaas Muusz (!) Dool, residing in Abbekerk, achteroom van! 15,16,21-23,27 broer van 24 zwager/neef van (vaderszijde) 25 (!) neef van 12,13!,17,20 (!) neef van 25,28,30 (!) oom van (moederszijde) 29 tantezegger van 14 oomzegger van 31 (!) oom/achteroom van 21-23,27 (!)

Overleden/Testamentaris/Erflater

 • Tetje Jans Schelvis (!), residing in Abbekerk, echtgenoot van 31 oudtante van! 10,11? oudtante van! 15,16,21-23 oudtante van! 27,29 bloedverwant van 20?! schoondochter van 37! tante van! 1,3,8 tante van! 12,17,18,20 tante van! 24,25,28,30

Begunstigde/Koper

 • ? (kinderen), residing in Den Ilp, achterneef/achternicht van? 14,18 (!) achterneef/achternicht van? 20,24 (!) achterneef/achternicht van? 21-23 (!) achterneef/achternicht van? 25,28 (!) achterneef/achternicht van? 27,29 (!) achterneef/achternicht van? 30 (!) kind van 17 broer/zuster van? 16 oomzegger van 12!
 • ? (kinderen), residing in Den Ilp, achterneef/achternicht van? 14,18 (!) achterneef/achternicht van? 20,24 (!) achterneef/achternicht van? 21-23 (!) achterneef/achternicht van? 25,28 (! achterneef/achternicht van? 27,29 (!) achterneef/achternicht van? 30 (!) kind van 17 broer/zuster van? 15 oomzegger van 12!

Lastgever/Voogd/Bewindvoerder/Lasthebber/Verkoper/Koper

 • Adriaan Jakobs (!) Kamp, residing in Twisk, schepen by profession, gereformeerd, echtgenoot van 30 oom van (moederszijde)!/voogd van 21-23 zwager van! 24-25
 • Jan Jans (!) Schelvis, residing in Abbekerk, oud-schepen/raad! by profession, gereformeerd, broer van 25,30 zwager van 19,24 (!) neef van! 12,17,18,24,28 oom/achteroom/voogd van 21-23 tantezegger van 14 achteroom van (neef van moeder) 29 (!)

Belendende/Mede-eigenaar/Bevoogde/Koper

 • Jan (!) Jans Dool, residing in Abbekerk (!)/De Bennemeer?/Abbekerk!, landeigenaar by profession, achterneef van (zoon van neef & nicht) 12 (!) achterneef van (zoon van neef & nicht) 17 (!) achterneef van (zoon van neef & nicht) 28 (!) achterneef van (zoon van neef) 13 (!) achterneef van 15,16 zwager van 26 (!) halfbroer van 27 oomzegger/achterneef van 18 (!) neef van (moederszijde) 29 achterneef van 14 (!) tantezegger van 30 oomzegger van 19,20 (!) zoon van! 24,25 broer van! 22,23
 • Muus (!) Jans Dool, residing in Abbekerk (!)/De Bennemeer?/Abbekerk!, landeigenaar by profession, achterneef van (zoon van neef & nicht) 12 (!) achterneef van (zoon van neef & nicht) 17 (!) achterneef van (zoon van neef & nicht) 28 (!) achterneef van (zoon van neef) 13 (!) achterneef van 15,16 zwager van 26 (!) halfbroer van 27 oomzegger/achterneef van 18 (!) neef van (moederszijde) 29 achterneef van 14 (!) tantezegger van 30 oomzegger van 19,20 (!) zoon van! 24,25 broer van! 21,23
 • Jantje (!) Jans Dool, residing in Abbekerk (!)/De Bennemeer?/Abbekerk!, landeigenaar by profession, achternicht van (dochter van neef & nicht) 12 (!) achternicht van (dochter van neef & nicht) 17 (!) achternicht van (dochter van neef & nicht) 28 (!) achternicht van (dochter van neef) 13 (!) achternicht van 15,16 schoonzuster van 26 (!) dochter van! 24,25 zuster van! 21,22 halfzuster van 27 oomzegger/achternicht van 18 (!) nicht van (moederszijde) 29 achternicht van 14 (!) tantezegger van 30 oomzegger van 19,20 (!)

Overleden (!)

 • Maartje Jans (!) Schelvis, residing in Abbekerk (!), echtgenoot van 24 (2e!)/nicht van (moederszijde) 24! echtgenoot van 24 (2e!) moeder van 21-23 schoonzuster van 19! stiefmoeder/achtertante van 27! echtgenoot van 24 achtertante van! 15,16 tante/achtertante van 29! nicht van! 12,17,28 nicht van (moederszijde)/schoonzuster van 18! zuster van! 20,30 tantezegger van 14!

Belendende/Mede-eigenaar/Erfgenaam

 • Aal Jans Dool, residing in Abbekerk/De Bennemeer?, landeigenaar by profession, achternicht van (dochter van neef)/stiefdochter van 24 (!) echtgenoot van 26 achternicht van! 15,16 achternicht van (dochter van neef)! 12,13 achternicht van (dochter van neef)! 17,20 achternicht van (dochter van neef)! 28,30 nicht van (moederszijde) 29! achternicht van 14! oomzegger/achternicht van 18! voordochter van! 24 halfzuster van! 21-23

Heir apparent

 • Trijn Jans (!) Schelvis, residing in Twisk, echtgenoot van 19 achtertante van! 15,16,27,29 nicht van (moederszijde)! 18,24,28 nicht van (moederszijde)/schoonzuster van 24! nicht van (vaderszijde)! 12,17 tantezegger van 14! zuster van! 20,25 tante van! 21-23

Comparant/Mede-eigenaar/Verkoper

Overleden/Voormalig eigenaar

Voormalig eigenaar

Eigenaar/Belendende/Koper

Koper/Getuige


Extra information

Objectdorp Den Ilpbuurt/weg/water Veekentweg/dorpsdeel ZuideindeZeedijkpoldertje Bennemeerland Dorpskaveling van BenningbroekGerecht der stede Abbekerkland Gijpland Hoogwouder Kavelingdorp LambertschaagSchepenenSchepenenSchepenenSchepenenSchepenenSchepenenSchippersgildeland Vier Morgenland Wilde Roks
Soort akteVolmachtTransport van onroerend goedOverdracht van roerend goed enof waardepapieren
NotarisGerrit Opperdoes Schenk

Source citation

Westfries Archief, Notarial records
ONA 5009. Twisk, akten notaris Gerrit Opperdoes Schenk, 1773-1775., Hoorn, archive 1685, inventory number 5009, record number 21B


The above information was last updated on January 12, 2018.Internet address

 • http://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken?mivast=136&miadt=136&miaet=54&micode=1685_5009&minr=8707207&miview=ldt
 • https://www.openarch.nl/wfa:0b5ed1d6-3823-d8ef-f0eb-d1029d212ab5Comments

Are you the first person who provides additional information?


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/