Schouw in 1632 in Nederhorst den Berg (Netherlands)

Geregistreerde (ingeland)

Geregistreerde (comparant;schout van nederhorst)

Geregistreerde (landmeter)

Geregistreerde (overleden;echtgenoot)


Source citation

Regional archive Gooi en Vechtstreek in Hilversum (Netherlands), Schouw
Register van diverse schepenakten, tevens huwelijksakten , 1624-1722, Genealogische persoonsinfo Nederhorst den Berg, archive SAGV155.7 - Archief van het gerecht Nederhorst den Berg, inventory number 3361, November  1, 1632, record number 120, folio 93-95


This data was first published on Open Archives on May 15, 2020 and last updated on April 21, 2020.Internet address

  • https://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/detail.php?id=228900553
  • https://www.openarch.nl/sgv:06c7a68a-e02d-963d-de17-6d71b93f9678Comments

Are you the first person who provides additional information?


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/