Search results (filtered)

NamePlace
... van de Poort1762Amsterdam
Cornelis van de Poort1616Amsterdam
De crediteuren van + Govert de Weert en + Maria Poort, in leven
echtelieden
1683
De gecommitteerdens vant opschieten van de Leijdersloot buijten de Rheijnsburger poort1671Leiden
Dirk van Oostrum, medeërfgenaam ex test.
Nicolaes van de Poort
1730
Elisabet van de Poort, dochter1653
Elisabeth van de Poort1661
Emmerentiana Hendricks van de Poort1654
Erven 1/4 part van Nicolaas van de Poort1731
Erven Cornelia van Blanckendaell in leven wed.
Johan van de Poort
1661

Refine your search using the following filters


Role

Year
1616
1906
1616-1906
undated

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/