Search results

NamePlace
"de Tijd" A. de Jong1948Leeuwarden
"transportbedrijf K. de Jong & Zn."1964Leeuwarden
"veehouderij P.B. de Jong en Zoon"1942Leeuwarden
#### de Jong1829Almenum
#### de Jong1759Amsterdam
#### de Jong1759Amsterdam
#### de Jong1759Amsterdam
#### de Jong1759Amsterdam
'levenloos' de Jong1932Alkmaar
'levenloos' de Jong1924Oudkarspel

Refine your search using the following filters

Source type

Amsterdam 66.306
Rotterdam 46.456
Leeuwarden 30.239
Dordrecht 16.796
Opsterland 15.450

Role
Registered 231.156
Mother 120.333
Father 117.300
Deceased 92.210
Child 63.594
Groom 31.736

Year
1500
2019
1500-2019
undated

The term De Jong appears in user-added comments on records 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Search suggestion: also try to search with a synonym like De Jonge, De Jongh, Den OuDen, Jong, Jongejan, Jongen, Jongkind, Jongsma, Jongenotter, Jongerden, De Jongste, Lejeune, Den Ouden, Dejong.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/