Search results (filtered)

NamePlace
(kinds)kinderen1735
(kinds)kinderen + Maria van Schayck1735
(kinds)kinderen + Simon de Bartoul, [in leven gehuwd met
Mechteld Brouwer ]
1735
(klein)kinderen en erven Hendrik Gerritsen de Cruyff1735
2 nagelaten onmondige kinderen van Lucas Beernink1735
2 onmondige kinderen Leonard Both1735
2 onmondige kinderen van + Jan van Vyfhuyzen en
Aletta Ehart
1735
4 onmondige kinderen Jan Bredius en
Theodora Maria Hartman, in leven echtelieden
1735
4 onmondige kinderen Jan Bredius en
Theodora Maria Hartman, in leven echtelieden
1735
5 kinderen1735

Refine your search using the following filters

Source type


Role
Child 2.833
Father 2.833
Mother 2.817
Deceased 1.795
Registered 1.631
Notary 1.610

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/