Search results (filtered)

NamePlace
(kinds)kinderen en erven van Anthonis Janss Snaeck en Susanna Jans van den Bosch:1652
(klein)kinderen Jan Aertss, grootvader1652
(klein)kinderen en mede-erfgenamen Jacob Croock en
Anthonia Zael van Vianen, in leven echteli...
1652
(klein)kinderen:1652
(successieve) mede-erfgenamen van Willem van Rynevelt:1652
3 kinderen van + Symon Knyff, zoon1652
3 kinderen van haar zoon + Nicolaes de Otter en Willemina van Arckell1652
3 onmondige kinderen van + Niclaes den Otter en Willemina van Arckel1652
3 onmondige kinderen van + Niclaes den Otter en Willemina van Arckel1652
4 kinderen van + Cornelis Walichs, broer1652

Refine your search using the following filters

Source type


Role
Deceased 1.425
Notary 1.415
Child 1.303
Father 1.303
Mother 1.224
Partner 1.041

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/