Search results (filtered)

NamePlace
Elte Roelofs1692Idaarderadeel
Jan Clases1692Idaarderadeel
Berend Hendriks1759Lippenhuizen
Antje Jans1759Lippenhuizen
Beernd Hendriks1759Lippenhuizen
Antje Jans1759Lippenhuizen
Jantien Alberts1727Sneek
Albert Dirks1727Sneek
Okko Aukes Schaafsma1751Weststellingwerf
Johanna Elisabeth Harkeman1751Weststellingwerf

Refine your search using the following filters

Leeuwarden 176.713
Harlingen 56.660
Sneek 54.137
Franeker 32.258
Dokkum 31.580
Bolsward 29.673

Role
Groom 374.209
Bride 374.074

Year
1500
1829
1500-1829
undated

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/