Marriage on in Berg en Terblijt (Netherlands)

Father of groom

NN NN

Mother of groom

NN NN

Groom

Jan Pieter Arbeel, born on March 20, 1821 in Maastricht, 25 years old, dienstknecht by profession

Bride

Ida Gijselaers, born on May 21, 1815 in Berg en Terblijt, 31 years old, dienstmeid by profession

Father of bride

Pieter Gijselaers, dagloner by profession

Mother of bride

Anna Elisabeth Meijs, no profession


Remark

Bgm is vondeling, gevonden te Maastricht


Source citation

Regional Historic Center Limburg, Civil registration marriages
Burgerlijke Stand in Limburg, Berg en Terblijt, archive 12.010, inventory number 15, February 13, 1847, record number 2


This data was first published on Open Archives on June 27, 2016 and last updated on July 6, 2017.Internet address

  • https://www.openarch.nl/rhl:b3d9e6f9-b901-de7a-4bdc-3ddf8d0d836bComments

On Monday, October 14 Lianne van der Velden - Essers wrote


Van het vondelingenhuis in Maastricht 1821,

Rol : 26 maart 1821 Litt D P :

Op heden den 21ste Maart 1821, ten drie uren desnamiddags, is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der stad Maastricht, gecompareerd Josephina Albert, zonder beroep, dogter van den huishouder van het vondelingenhuis, oudt 24 jaren, woonagtig op de Linkule Straat, de welke ons verklard heeft dat op gisteren, ten half negen uren s`avonds, in de rol geplaatst aan voormeld huis, een jonk kind gevonden en dadelijk en tot nader orde in het selve opgenomen is geworden. Al welk kind aan ons vertoond is geworden in gewikkelt in een stuk wolle deken geel en blauw geruidt een rood en bruin gestreepte tirontaye windel, een linne doek en een dito navelbandje, en gekleed met een linne hembd met perkale omset, een linne kapje met kant omzet en een wit geruidt pigné mutsje, alles noch met letters noch met cyffers geteekend; en op zich hebbende het nevensgaande aldus luidendebriefje : Cetto enfantet et anonse et s`appele jan pierre XX.

Na bezigtiging van dit kind, hebben wij erkend dat het van het mannelijke geslagt was, schijnende omtrent tien dagen oud te zijn, en dat het gene bijsondere lidtekens op zijn lighaam had, dan het teken der besnijdenis, terstond hebben wij het zelve ingeschreven onder de voornamen en naam van Jan Pieter Arbeel , en hebben bevolen, overeenkomstig Artikel 58 van het burgerlijk wetboek, dat tot nadere Dispositie der Edele groot Achtbare heeren gedeputeerde Staten deser provincie, evengenoemd kind in opgemeld vondelingshuis zal worden geadmitteerd.

Van allen het welk wij verhandig proces-verbaal opgesteld hebben, in tegenwoordigheid van Joannes Baertelet, portier binnen meermaals-gemeld huis, oudt 44 jaren, en Christiaan Spisen, kleermakers gesel , oud 28 jaren, woonagtig binnen deze stad ; En na gedane voorlening aan de deklarante en getuigen, hebben zij met ons geteekend. / Was geteekend :/ J. Albert. C. Spisen, J. Baertelet, bij indispositie van de Burgemeester vernoemd, de President Burgemeester , J.G.C. Van Slijpe.

Voor eensluidend afschrift ambtshalve uitgereikt te Maastricht den 22ste Maart 1821 aan de Edele groot Achtbaare heeren Gedeputeerde Staten der provincie Limburg. Bij indispositie van de Burgemeester , ambtenaar van den burgelijken Stand, de President Burgemeester /:Getekend / J.G.C. Van Slijpe.
Voor eensluidend afschrift
de Griffier der Provinciale Staten van Limburg

Co11. W. Paulussen.


On Friday, October 18 Lianne van der Velden - Essers wrote

Rol : 26 maart 1821 Litt D P :
Op heden den 21ste Maart 1821, ten drie uren desnamiddags, is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der stad Maastricht, gecompareerd Josephina Albert, zonder beroep, dogter van den huishouder van het vondelingenhuis, oudt 24 jaren, woonagtig op de Linkule Straat, de welke ons verklard heeft dat op gisteren, ten half negen uren s`avonds, in de rol geplaatst aan voormeld huis, een jonk kind gevonden en dadelijk en tot nader orde in het selve opgenomen is geworden. Al welk kind aan ons vertoond is geworden in gewikkelt in een stuk wolle deken geel en blauw geruidt een rood en bruin gestreepte tirontaye windel, een linne doek en een dito navelbandje, en gekleed met een linne hembd met perkale omset, een linne kapje met kant omzet en een wit geruidt pigné mutsje, alles noch met letters noch met cyffers geteekend; en op zich hebbende het nevensgaande aldus luidendebriefje : Cetto enfantet et anonse et s`appele jan pierre XX.
Na bezigtiging van dit kind, hebben wij erkend dat het van het mannelijke geslagt was, schijnende omtrent tien dagen oud te zijn, en dat het gene bijsondere lidtekens op zijn lighaam had, dan het teken der besnijdenis, terstond hebben wij het zelve ingeschreven onder de voornamen en naam van Jan Pieter Arbeel , en hebben bevolen, overeenkomstig Artikel 58 van het burgerlijk wetboek, dat tot nadere Dispositie der Edele groot Achtbare heeren gedeputeerde Staten deser provincie, evengenoemd kind in opgemeld vondelingshuis zal worden geadmitteerd.
Van allen het welk wij verhandig proces-verbaal opgesteld hebben, in tegenwoordigheid van Joannes Baertelet, portier binnen meermaals-gemeld huis, oudt 44 jaren, en Christiaan Spisen, kleermakers gesel , oud 28 jaren, woonagtig binnen deze stad ; En na gedane voorlening aan de deklarante en getuigen, hebben zij met ons geteekend. / Was geteekend :/ J. Albert. C. Spisen, J. Baertelet, bij indispositie van de Burgemeester vernoemd, de President Burgemeester , J.G.C. Van Slijpe.
Voor eensluidend afschrift ambtshalve uitgereikt te Maastricht den 22ste Maart 1821 aan de Edele groot Achtbaare heeren Gedeputeerde Staten der provincie Limburg. Bij indispositie van de Burgemeetser , ambtenaar van den burgelijken Stand, de President Burgemeester /:Getekend / J.G.C. Van Slijpe.
Voor eensluidend afschrift
de Griffier der Provinciale Staten van Limburg
Co11. W. Paulussen.
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/