Notarial deed on

Mentions


Source citation

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden, Notarial records
Notarieel archief Woerden, Woerden, archive W054, inventory number 8551, record number 48


The above information was last updated on October 18, 2017.Internet address

  • https://www.openarch.nl/rel:f1292dd5-142c-da99-3a80-eb53dde4685cComments

On Friday, October 4 Henk Visser wrote

Ik vond in reg. arch. Alkmaar, In het oud archief KOEDIJK transport akten boek 6220 staat op akte. 326 het transport met de grond aan de Schulpdijk vermeld.aan Cornelis de Nobelaer heer van Kabau den Haag. M.i.v.25-02-1669
Hij verkoopt het huis en erf volgens het boek 6221 akte 55, 7 jaar later aan Gerret IJffen, vermoedelijk Gerret IJffen Coopman.?? De erven van IJffen verkopen volgens akteboek 6223 blz 8v. op 22 april 1717 de opstallen en het erf door aan Jacob Maertensz, (zie onderstaande transcripties van deze akten).

6220/326 Transportakte voor Schout en Schepenen d.d. 25-02-1669
Coen MAERTENS onsen buijrman verkoopt aan: Jan Jansen HOOCHWAETER onsen buijrvrijer, uijt naem ende ten behoeve van de Edele. heer Cornelis de NOBELAER, heer van CABAU woonende in Schraevenhaege, soo hij Jan Jansens HOOCHWAETER seijt ende voorgeeft een huijs ende erf, staende ende gelegen binnen ons dorp, belending: ons gemeente met ‘t huijs ende erf van Frans SCHOENMAECKER (N), de Dijcksloot ofte Aenvaert van Tunis Cornelis DROOGSCHEERDER (Z), het Dijckjen of den gemeene (W), Achtergracht (O)
Opmerkingen: -de ouwe brieve met al het recht bij hem vercregen

Eigenr. Cornelis de NOBELAER 22 nov 1676 eigenaar ook belending ten zuiden.

Eigenr : 27 juni1677 Cornelis de NOBELAER verkoopt een huijs en erf aan Gerret IJFFEN.

[6221/55] Transportakte voor schout en schepenen d.d. 27-06-1677 binnen onsen dorp.
Verkoper: lasthebber van de weledele heer Cornelis de NOBELAER, heer van CABOU woonende tot Schraevenhaege verkoopt aan: Gerret IJFEN, onsen buijrman een huijs en erf, staende en gelegen binnen onse dorp. Belenders: Michgiel Cornelisz GLAESECAS (N), de Dicksloot, wijck ofte aenvaert van Neel CLAES (Z)
Koopprijs: f 550,00 Opmerkingen: betaelt met een custingbrief
13 juni 1680 Gerrit IJfsz belend (Z)
Wie kan mij daar meer van vertellen ????
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/