Aantal persoonsvermeldingen

Gefilterd op:   1670      AlleFriezen      NedergerechtenDe 1.345 persoonsvermeldingen komen uit akten uit de volgende 21 plaatsen:


 Harlingen
 Dokkum
 Oostdongeradeel
 Kollumerland c.a.
 Hennaarderadeel
 Gaasterland
 Schoterland
 Stavoren
 Het Bildt
 Wonseradeel
 Westdongeradeel
 Bolsward
 Workum
 Baarderadeel
 Franeker
 Hindeloopen
 Leeuwarden
 Barradeel
 Dantumadeel
 Ferwerderadeel
 Weststellingwerf

Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/