Nombre d'entrées individuelles

Filtré par:   1670      AlleFriezen      NedergerechtenLes 1 343 entrées individuelles sont des dossiers du 20 endroits suivants:


 Harlingen
 Dokkum
 Oostdongeradeel
 Kollumerland c.a.
 Hennaarderadeel
 Gaasterland
 Schoterland
 Stavoren
 Het Bildt
 Wonseradeel
 Westdongeradeel
 Bolsward
 Workum
 Baarderadeel
 Franeker
 Hindeloopen
 Barradeel
 Dantumadeel
 Ferwerderadeel
 Weststellingwerf

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/