Number of individual entries

Filtered by:   1756

 


The 331,346 individual entries are from documents of the following 81 source types:


   Church records baptisms
   Notarial records
   Church records burials
   Church records marriages
   Personnel-administration
   Register of notices of marriage
   Member register
   Registrations before 1811
   Judicial archives
   Kwijtscheldingen
   DTB Lidmaten
   Population register
   Dead Book
   Schepenakten
   Bemanning schip
   Schepenprotocollen
   Belastingaanslag
   Judicial register
   Vestbrieven
   Civil registration deaths
   Civil registration marriages
   Overledenen Gast-, Pest-, Werk- en Spinhuis
   Nedergerechten
   Bedelingsregister
   Leeuwarden Koopakten
   Impost to marry
   Baptism, Marriage and Burial Registers (DTB)
   Testament
   Impost on burial
   Judicial archives
   Ambtboek
   Politieregister
   Transport
   Civil books
   Leeuwarden Aanvulling Begraafboek
   Boedelbeschrijving
   Weeskamerregister
   Poorter books
   Family business register
   Wedding announcement
   Deposit letters
   Pati├źntenregister
   Civil registration births
   Commission Books
   Averijgrossen
   Boedelpapieren
   Information books
   Inscriptions and epitaphs
   Inwoners
   Court rulings
   Bevolkingsregisters geannexeerde gemeenten
   All kinds of acts
   Schuldbekentenis
   Speciekohieren
   Tax register
   Death registration
   Civiele procesdossiers
   Heffing collaterale successie
   Leeuwarden OBW Wezen
   Machtiging
   Bevolkingsregister 1851-1853
   Ordinance archive
   Genealogy
   Taxatie
   Leerling
   Act of indemnity
   Criminal judgments
   Octrooiverlening
   Benoeming
   Indemniteit
   Waarboek
   Verhuur
   Verklaring
   Staten en inventarissen
   Bevolkingsregister 1853-1863
   Registers of seats in the church
   Bevolkingsregister 1874-1893
   Leeuwarden Grootschippersgilde
   Military
   Militia records
   Register of staff

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/