Controle van vermiste personen lijsten uit de Nederlandsche Staatscourant

Na de oorlog waren er tienduizenden (in het bijzonder joodse) Nederlanders waarvan niet officieel vaststond dat zij waren overleden. Dat bracht allerlei juridische complicaties met zich mee, zoals bijvoorbeeld erfeniskwesties. Om deze problemen op te lossen werd in juni 1949 de 'Wet, houdende voorzieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden van vermisten' van kracht. Deze wet bepaalde dat de minister van Justitie bij de burgerlijke stand een akte van overlijden kon laten opmaken. Het ministerie moest zorg dragen voor registratie van en onderzoek naar de vermisten. Dat onderzoek moest de kans minimaliseren dat de vermisten later alsnog opdoken met alle complicaties vandien. De resultaten van dat onderzoek werden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

"Ten gevolge van de oorlogsomstandigheden en de maatregelen van de bezetter hebben tal van personen hun woonplaats verlaten en zijn aldaar na de bevrijding van ons vaderland niet teruggekeerd, terwijl van hun bestaan ook niet meer is gebleken. In vele gevallen, bijvoorbeeld als het betreft personen, van wie bekend is, dat zij naar een concentratiekamp zijn gevoerd, moet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen, dat zij zijn overleden, zonder dat nochtans van het overlijden een akte is of kan worden opgemaakt." (Uit de Memorie van Toelichting op de wet van 2 juni 1949, Stbl. J 227).

De Nederlandse Staatscourant is digitaal beschikbaar via Delpher. Er is een inventarisatie uitgevoerd om de edities en pagina's met de lijsten van vermisten te vinden. Om deze lijsten om te zetten in gegevens die makkelijk doorzoekbaar zijn en ook gebruikt kunnen worden voor onderzoek wordt u hulp gevraagd!

De scans van de kranten zijn via de computer (OCR) door de Koninklijke Bibliotheek omgezet in tekst. De kwaliteit hiervan is echter niet 100% en daarom vraagt Open Archieven u een handje te helpen met het controleren en waar nodig het corrigeren van de gegevens.

U heeft voor deze taak geen kennis nodig van oude handschriften, het gaat hier om gedrukte teksten. Het enige wat nodig is accuratesse. De tekst moet precies overeenkomen, dus namen, afkortingen en hoofdletters precies overnemen zoals deze in de Staatscourant zijn weergegeven.

De controles zijn opgedeeld in delen: per kolom van een pagina uit een editie. Klik hieronder op een kolom van één van de edities en u kunt direct van start. Als een kolom licht paars is gekleurd dan is iemand anders de gegevens al aan het controleren. Als een kolom donker paars is gekleurd dan zijn de gegevens al gecontroleerd.

De dubbel gecontroleerde lijsten worden gepubliceerd op Open Archieven en zullen voor hergebruik beschikbaar worden gesteld (als open data).


Om mee te helpen dient u ingelogd te zijn!


De controles van alle lijsten is klaar, bedankt aan iedereen voor het meehlpen!
Alle correcties worden nu verwerkt en binnenkort zullen de gegevens gepubliceerd worden.


Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/