Search scans by content

scans have been found that contain 'onderofficieren'.


Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 734, page 382 of file 1

… de ordepoLitie dienstdoende personeeL bedraagt 1478 man t w 55 officieren en ondertuitenants en 1423 onderofficierenhet bij de 1e en Ze poiitiecqmpagnie s gravenhage dienst doende personeet in toteeL 255 officieren onderofficiereningedeeLde oersoneeL bedraagt 213 man terwijL de steaterecherche wordt uitge oefend door 02 officieren onderofficieren

Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 733, page 90 of file 3

… opleiding moeten de chefs van onderdeelen of een heden van tijd tot tijd de hun ondergeschikte Officieren Onderofficierenmand 2e door den Abschnitts Kommandeur s met alle Officieren en de in leidende functies ingedeelde onderofficierenMarechaussee ze door dan Divisiecomandant met alle Officieren en de in leidende functien ingedeelde onderofficierenper 8 2e door de Districtscomandanten met alle Officieren en de in leidende f tlllfl tiea inggdeelde onderofficierendienst berust in de eerste plaats bij de Officieren daar naast bi de in leidende functies ingedeelde Onderofficieren

Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 734, page 383 of file 1

… Jbij de le en 20 Polit ecompa nie He Gravenhage dienstdoende persone l Ii1 mn in toteel 255 Officieren Onderofficiereningedeelde personeel bedraagt 213 man terwi jl de Steetsrecherche wordt uitgeoefend door 402 Officieren Onderofficieren

Gelders Archief, archive number 2171, inventory number 31, page 1 of file 25

… afdeling Gevechtsstaf stafbatterij en 5 batterijen De batterij Staf versorgingsstaf trein 5 officieren 45 onderofficieren

Nederlands Instituut voor Militaire Historie, archive number 575, inventory number 504, page 1 of file 4

… hijgsgevanganschap Oorspmnkelijk waren zij ongevear 0 aan terecht gekomen in het kamp van ee beroeps onderofficieren

Nederlands Instituut voor Militaire Historie, archive number 575, inventory number 503, page 1 of file 13

… van de stil staande trein zonder ner op korten afstand net een pistool doodgeschoten door een Tuitsch onderofficierplaats gehad waarbij een vertegenwoordiger van Nederlandsche officieren aanwezig was Ibzelfde Duitsche onderofficier

Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 713, page 32 of file 5

… zooverre het de provincie Zuid Holland betreft in totaal de @ieronder vermelde aantallen officieren onderofficieren

Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 733, page 27 of file 3

… tabele het aan diverse aersonen toekomende Wegens zakgel e d doen uitbetalen oor een ter zake kundige onderofficieren onder verante woordelijkheid van dan betrokken dhef Genoemden onderofficier wordt op de beteeldegen …

Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 735, page 90 of file 2

… ORDEPOLI I IE UITRUYGJIEBTST o 7 5 E er Onderwerp Poging tot het afnemen van onze wa pens door een Duitse Onderofficier

Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 733, page 83 of file 3

… onder meer aan chefs van on derdeelen of eenheden werd opgedragen om de hun ondergeschikte officieren onderofficieren

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/