Search scans by content

2 scans have been found that contain 'binnengekomen kamp vught'.


Nederlands Instituut voor Militaire Historie, archive number 575, inventory number 515, page 1 of file 46

… JODEN UIT NEDERLAng Inleidende maatregelen Gebeurtenissen van Juli 19h2 tot October 19h5 Westerbork en Vughtgoed en enkele Ellekom zeer slecht en te vergelij ken met een concentratiekamp van de ergste soort Dat kampeen wilde straatrazzia opgepakt als represail les voor onlusten en overgebracht naar het concentratie kampMhuthauson Ongevoer 1200 totaal Van allen zijn doodsberichten binnengekomen Omstreeks eind Juni werd …

Noord-Hollands Archief, archive number 1844, inventory number B717, page 1 of file 18

… Lijst van geenterneerden binnengekomen in het kamp te Vught woonach tig in het ressort van het Gerechtshof …

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/