Search scans by content

scans have been found that contain 'arbeidscontroledienst'.


Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 735, page 11 of file 1

… Nederlamdeche roeping voor de dienstplicht niet makenen beidecontrolledienst opgericbtq De leden van den arbeidsoontrolledienstopsporen en ze naar de betreffende arbeidebureaux c q het naastbijzijnde Politiebureau overbrengen De erbeidscontrolledienstund Polizeifuhrer beim Reichskommissar fur die besetzten niederlandischen Gebiete De zetelvvan den arbeidscontrolledienetvoor den arbeidsinzet in Ommen aanwij Voor de uitvoering van hun opdrachten krijgen alle leden van den arbeidscontrolledienstvan den arbeidscontrolle dienst behoort een vuistvuurwapen pistool met 16 patronco De leden van den erbeidscontrolledienst

Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 735, page 9 of file 1

… lIJa Verordeningenblad Stuk 13 blz 283 De leden an den arbeidsoontrolledienst dragen gedurende den dienst …Politie Het dragen van burgeekleeding gedurende de uitoefening Van den dienst kan door den Leider van den arbeidscontrolledienstvan den erbeidecontrolledeeneth behoort een vuistvuurwapen pistool met 16 patronen De leden van den arbeidscontrolledeenstHoheren ES und Polizeifuhrer geteekende buitengewone Ausweis Bij dienstreizen van de leden van den arbeidscontrolledienst

Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 735, page 13 of file 1

… 0 1 t d en te s Gravenhage Onderwerp pr ch ing van en n n den Heer Commandant van het Marechaussee Arbeidscontrpledienstden arbeidsinzet een arbeidscontract ver breken of na verlof niet naar hun werk terugkeeren is een Arbeidscontroledienseandere vrijwilli gers en heeft politiebevoegdheid deze is uiteraard beperkt tot speciale taak vanrden Arbeidscontroledienst

Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 6941, page 689 of file 1

… PRINSEGRACHT voor perceel Schilkamp wnchtmeester der Arbeidscontroledienst schiet op een onderduiker …

Haags Gemeentearchief, archive number 0432-01, inventory number 735, page 12 of file 1

… 10 Bij dienstreizen van de lede3 van den arbeidscontrolledienst moeten de voor de vast aangestelde leden …

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/