Nedergerechten inschrijving (goedereninventaris) on in Wymbritseradeel (Netherlands)

Deceased (female)

Mention

Declarant

Witnesses

Gecommitteerde

Aangeefster


Remark

o.m. 22 melke koeien, 2 rieren, die Gattie aan zijn zoon voor 2 jaar voor de melk heeft gegeven, 4 hokkelingen, een ruin, een veulen, 2 kalveren, 2 schapen, 2 zeugen en een varken, 13 eenden en woerden, 4 hennen, een hooistuk van 3 faam, zadel en toom. Ook een huis met land te Westhem, nu bewoond door Gattie Taekes. Daarnaast diverse (gouden) munten zoals (oude en nieuwe) rozennobels, rijksdalers, prinsedalers, Zeelandse dalers, Vlaamse nobel, Spaanse pistoletten, Leeuwarder rijders, (oude en nieuwe) dubloenen, halve meloris(?) Franse kronen.wijlen Tet Foppes, overledene te Westhem; gehuwd geweest metGattie Taeckles, aangever te WesthemHarmen Pieters, mederechter Wymbritseradeel, gecommitteerdeJoeris Roelandts, klerk Hoppers, gecommitteerdeOene Ipkes, getuige; als momber metHilbrant Foppes, getuige; als mede momber vanMeijnsck AedgersTrin Gattie Griolts, dienstmeid, aangeefster


Source citation

AlleFriezen in Leeuwarden (Netherlands), Nedergerechten
Nedergerecht Wymbritseradeel - Tresoar, Part: 42, Period: 1603-1606, Wymbritseradeel, archive 13-45, inventory number 42, February 10, 1604, Weesboeken, record number 52-01, folio 141


The above information was last updated on September 8, 2019.Internet address

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/efd84a95-be20-4a83-ae7a-532fa991ef73
  • https://www.openarch.nl/frl:efd84a95-be20-4a83-ae7a-532fa991ef73Comments

Are you the first person who provides additional information?


Scan

Scan
Click the image to zoom in or visit the website.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/