Death on

Deceased


Remark

Afgehandeld uit 1ste halfjaar 1808: vrij van belasting (Memorie van Aangeving 12 juli) (artikel 5 rechte lijn)


Source citation

AlleFriezen in Leeuwarden (Netherlands), Death duties files
Gequalificeerden / regulateurs belast met de invordering van het recht op successie ..., Onbekend, archive 41, inventory number 079, Staat van verantwoording Tietjerksteradeel, Smallingerland, Opsterland 1808-II, met als bijlagen:..., record number 13


The above information was last updated on March 28, 2017.Internet address

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/d7026a28-ae0a-45b1-a955-36f619b1429a
  • https://www.openarch.nl/frl:d7026a28-ae0a-45b1-a955-36f619b1429aComments

Are you the first person who provides additional information?


Scan

Scan
Click the image to zoom in or visit the website.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/