Notarial deed (koopakte) on in Barradeel (Netherlands)

Buyer

Seller

Verkoper voor zich en in kwaliteit

  • Feike Lochnaar Dokter, residing in Amsterdam, voogd over Gerben, Ypine Christine en Maarte Lochnaar Dokter
    Ligging vastgoed: Sexbierum
    Bedrag: koopsom fl. 500
    een moestuin

Remark

Notaris: Albert Witholt
Kantoor: Sexbierum
Repertoire: 117028


Source citation

AlleFriezen in Leeuwarden (Netherlands), Notarial records
Notarieel archief - Tresoar, Part: 117018, Period: 1869, Barradeel, archive 26, inventory number 117018, June 19, 1869, Minuut-akten 1869, record number 102
Internet address

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/c48c2f22-f37f-433b-adc1-80c32372c710
  • https://www.openarch.nl/frl:c48c2f22-f37f-433b-adc1-80c32372c710Comments

Are you the first person who provides additional information?


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/