Death on in Hogebeintum (Netherlands)

Deceased


Remark

Filmnummer: 163 Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap erfgezeten; man van Antje Jarigs Ferwerda (erft kindsdeel); vader van Tjaltje (vrouw van Rindert Jans Talsma, boer), wijlen Klaas (man van Johanna Johannes Meekma, te Ferwerd; vader van minderjarige Sjoukje, Anne en Jetske Klazes Ypey) en minderjarige Antje Annes Ypey.


Source citation

AlleFriezen in Leeuwarden (Netherlands), Death duties files
Memories van successie - Tresoar, Part: 9006, Period: 1852-1854, Westdongeradeel, archive 42, inventory number 9006, Memories kantoor Holwerd, record number 1429


The above information was last updated on October 1, 2016.Internet address

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/b72a3b1d-6d47-498f-8a81-0973692df10f
  • https://www.openarch.nl/frl:b72a3b1d-6d47-498f-8a81-0973692df10fComments

Are you the first person who provides additional information?


Scan

Scan

Click the image to zoom in or visit the website.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/