Vermeld on in Oldehoofsterkerk (Netherlands)

Deceased (female)


Remark

Begraven bij de Oldehoofsterkerk


Source citation

AlleFriezen in Leeuwarden (Netherlands), Church records burials
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar, Part: 0919, Per..., Leeuwarden, archive 28, inventory number 0919, February 24, 1744, register van begravenen of overledenen Gemeente Leeuwarden, record number 4753


The above information was last updated on May 14, 2020.Internet address

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/81677830-cfc4-4f8d-ba57-967327fab74b
  • https://www.openarch.nl/frl:81677830-cfc4-4f8d-ba57-967327fab74bComments

Are you the first person who provides additional information?


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/