Décès le à Sneek (Pays-Bas)

Décédé (mâle)


Remarque

Verkeerde akte? Gebruik "Volgende" rechtsboven op afbeeldingsscherm.


Citation de la source

AlleFriezen à Leeuwarden (Pays-Bas), L'état civil des décès
Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, Bron: boek, Part: 3007, Période: 1838, Sneek, archives 30-34, numéro d'inventaire 3007, 10 février 1838, Overlijdensregister 1835-1838, folio 10


Les informations ci-dessus a été mise à jour le 20 août 2019.Adresse Internet

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/673d33ea-7f10-7a94-ea8d-17713a8ef2ed
  • https://www.openarch.nl/frl:673d33ea-7f10-7a94-ea8d-17713a8ef2edCommentaires

Le lundi, juillet 25 Aad Ramkema a écrit

In april 1830 worden Christiaans boeken na zijn dood geveild (advertentie in de Leeuwarder Courant van 13-04-1838:

VERKOOPING van eene verzameling belangrijke
geleerde, Kerkelijke _ Geschied-, Natuur- en Dichtkundige BOEKEN, ge-
deeltelijk nagelaten door'wijlen den Wei-Eerwaarden Zeer Geleerden Heer S.
Bakker, Predikant te Bolsward, en C. Ramkema, Onderwijzer te Sneek; -—
waaronder inzonderheid uitmunten: Kok, Woordenboek; Wagenaar, Vader-
landsche Historie; Domceiffen, Schrock en Polis, Algemeene Geschiedenis;
Hes, de Israëliten; van der Palm, Bijbel voor de Jeugd; voorts: Staatsom-
wentelingen in Frankrijk, nieuwe Romans en Reisbeschrijvingen, en eene groo-
te partij oude Theologische Werken.
Benevens* eene uitmuntende ELECTRISEERMACHINE met derzelver toe-
behooren en eenige SPELLEN en RARITEITEN.
Welke zullen worden verkocht op Dingsdag. Woensdag en Donderdag den 17,
18 en 19 April 1838, door en ten huize van F. HOLTKAMP, Boekhandelaar
te Sneek, ten overstaan van den Heer Mr. J. J. WIERSMA, Notaris aldaar.
De Boeken enz. zijn te bezien des Zaturdags en Dingsdags vóór de ver-
kooping. De Catalogus is voor 10 Cents te bekomen bij bovengemelden Boekhande-
en bij L. HOLTKAMP, Fz., Boekhandelaar te Leeuwarden.

De nalatenschap wordt verdeeld blijkens een Memorie van successie onder zijn zusters: Trijntje (vrouw van Jan Schuring, bakker Steenwijkerdiep), Hendrikje (vrouw van Jan Schraa, schippersknecht), Antje (vrouw van Eelze Scheepstra, idem) en afwezige Jantje Ramkema, dienstmeid Pietersbierum (gelastigde is Yke Wouda, onderwijzer). Saldo fl. 282,40.
Scan

Scan

Cliquez sur l'image pour zoomer ou télécharger l'image

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/