Sterben am in Sneek (Niederlande)

Verstorbene (männlich)


Anmerkung

Verkeerde akte? Gebruik "Volgende" rechtsboven op afbeeldingsscherm.


Quelle Zitat

AlleFriezen in Leeuwarden (Niederlande), Bürger Anmeldung Todesfälle
Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, Bron: boek, Teil: 3007, Zeitraum: 1838, Sneek, Archiv 30-34, Inventar­nummer 3007, 10. Februar 1838, Overlijdensregister 1835-1838, folio 10


Die oben genannten Informationen wurden zuletzt aktualisiert am 20. August 2019.Internet-Adresse

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/673d33ea-7f10-7a94-ea8d-17713a8ef2ed
  • https://www.openarch.nl/frl:673d33ea-7f10-7a94-ea8d-17713a8ef2edKommentare

Am Montag, 25 Juli schrieb Aad Ramkema

In april 1830 worden Christiaans boeken na zijn dood geveild (advertentie in de Leeuwarder Courant van 13-04-1838:

VERKOOPING van eene verzameling belangrijke
geleerde, Kerkelijke _ Geschied-, Natuur- en Dichtkundige BOEKEN, ge-
deeltelijk nagelaten door'wijlen den Wei-Eerwaarden Zeer Geleerden Heer S.
Bakker, Predikant te Bolsward, en C. Ramkema, Onderwijzer te Sneek; -—
waaronder inzonderheid uitmunten: Kok, Woordenboek; Wagenaar, Vader-
landsche Historie; Domceiffen, Schrock en Polis, Algemeene Geschiedenis;
Hes, de Israëliten; van der Palm, Bijbel voor de Jeugd; voorts: Staatsom-
wentelingen in Frankrijk, nieuwe Romans en Reisbeschrijvingen, en eene groo-
te partij oude Theologische Werken.
Benevens* eene uitmuntende ELECTRISEERMACHINE met derzelver toe-
behooren en eenige SPELLEN en RARITEITEN.
Welke zullen worden verkocht op Dingsdag. Woensdag en Donderdag den 17,
18 en 19 April 1838, door en ten huize van F. HOLTKAMP, Boekhandelaar
te Sneek, ten overstaan van den Heer Mr. J. J. WIERSMA, Notaris aldaar.
De Boeken enz. zijn te bezien des Zaturdags en Dingsdags vóór de ver-
kooping. De Catalogus is voor 10 Cents te bekomen bij bovengemelden Boekhande-
en bij L. HOLTKAMP, Fz., Boekhandelaar te Leeuwarden.

De nalatenschap wordt verdeeld blijkens een Memorie van successie onder zijn zusters: Trijntje (vrouw van Jan Schuring, bakker Steenwijkerdiep), Hendrikje (vrouw van Jan Schraa, schippersknecht), Antje (vrouw van Eelze Scheepstra, idem) en afwezige Jantje Ramkema, dienstmeid Pietersbierum (gelastigde is Yke Wouda, onderwijzer). Saldo fl. 282,40.
Scan

Scan

Klicken Sie auf das Bild zum vergrößen oder laden Sie das Bild

Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/