Studenten Franeker inschrijving (gift) in September 1597 in Leeuwarden (Netherlands)

Mention


Remark

Is Claes Jenckeszn tot proffijt vant weeskint wijlen Abel Janszn ordonnantie gepasseert van 7 £ tot vervolch van zijn leeringhe


Source citation

AlleFriezen in Leeuwarden (Netherlands), Studenten Franeker
Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, Part: 2655, Per..., Leeuwarden, archive 5, inventory number 2655, 1597, Register betalingsordonnanties ontvanger generaal kloostergoederen, record number 220, folio 56v
Internet address

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/40cacae6-33e1-4aa1-8bfc-bdd48e4d7560
  • https://www.openarch.nl/frl:40cacae6-33e1-4aa1-8bfc-bdd48e4d7560Comments

Are you the first person who provides additional information?


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/