Inscripties en grafschriften inschrijving (inscriptie) on in Heeg (Netherlands)

Genoemd


Remark

1780 den 8 november is stil en godsalig in den heere ontslapen Corneliske Ykes in leven huisvrouw van Anne Wiegers Visser in het drie en zestigste jaar harer ouderdoms en legt alhier begraven Hier rust Corneliske in vrede Een moeder helper zuil en raadt die stut en liefde deelde mede gelijk er van een Dorcas staat Zij was tot troost vol medelijden Zeer nedrig matig zacht van aardt Zij was een voorbeeld onser tijden Met godvrucht en de deugd gepaard
Bron: Gemeld per e-mail
Object: grafsteen


Source citation

AlleFriezen in Leeuwarden (Netherlands), Inscripties en grafschriften
Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, Period: 1341-1901, Heeg, archive 1, Verzameling Hessel de Walle, record number 2718


The above information was last updated on May 17, 2017.Internet address

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/31848014-4268-4f16-8538-ab2f50e5ed54
  • https://www.openarch.nl/frl:31848014-4268-4f16-8538-ab2f50e5ed54Comments

Are you the first person who provides additional information?


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/