Notarial deed (inventaris) on in Barradeel (Netherlands)

Mention

Voor zich en in kwaliteit

  • Pieter Heeres Reynalda, residing in Sexbierum, weduwnaar van Trijntje Gerrits de Jong, zij als erflater, vader van en voogd over Gerrit en Antje Reynalda

Remark

Notaris: Albert Witholt
Kantoor: Sexbierum
Repertoire: 117028


Source citation

AlleFriezen in Leeuwarden (Netherlands), Notarial records
Notarieel archief - Tresoar, Part: 117018, Period: 1869, Barradeel, archive 26, inventory number 117018, January  5, 1869, Minuut-akten 1869, record number 2
Internet address

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/2f846596-c40a-4d28-9f33-2596a20b50de
  • https://www.openarch.nl/frl:2f846596-c40a-4d28-9f33-2596a20b50deComments

Are you the first person who provides additional information?


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/