Nedergerechten inschrijving (rekening, bewijs en reliqua) on in Wymbritseradeel (Netherlands)

Mention

Buyer

Testator

Auditeur

Rendant

Afbetaalde schuldeiser


Remark

Rekening, bewijs en reliqua van de administratie van goederen van Taecke Lamckes weeskinderen door de voormombers Sijmen Epes en Haijtie Alles sinds hun authorisatie tot heden. Aan boelgoedgeld is ontvangen na aftrek van het salaris van Hoppers en Joeris Roelands gg 675-2-8, minus de opbrengst van goederen door derden ingebracht van gg 4-26 dus totaal gg 670-4-8. Opbrengst van het huis en ontruiming aan Ocke Ockes gg 735, door Haitie aan landhuur ontvangen van Ocke Ockes gg 15 maakt totaal ontvangen gg 1420-4-8. Daarvan heeft Sijmen ontvangen gg 682-8 en Haijtie gg 737-24-4. Sijmen heeft aan Poppe Piers en zijn vrouw Frits uitgegeven gg 30-7, aan Jan Dircx gg 50 met een half jaar rente van gg 1-24 en anderszins gg 10. Sijmen krijgt zelf nog gg 25 van het sterfhuis met gg 2-17-8 rente als restant van gg 50, dus totaal gg 119-17-8. Haijtie heeft uitgegeven aan Lieuue Lampckes gg 60 met gg 2 rente, aan Bauck Pieters voor 5 weken loon gg 2-14, aan Pieter Eeckes voor 3 lood schroeven(?) gg 14, Harmen Pieters voor schatting gg 6-23-8, Geertien Claes voor 5 weken kostgeld gg 3-6, Alle Lampckes voor nijgras en brood gg 4, Steffen Steffens voor een half jaar kostgeld voor het jongste weeskind Taecke Taeckes gg 11 en aankoop in boelgoed gg 2-8-4. Haijtie krijgt zelf aan loon nog gg 5-20, dus totaal uitgegeven gg 111-18-12. Daarmee moet Sijmen nog betalen gg 562-18-12 en Haijtie gg 626-24-4. Om een gelijke schuld te verkrijgen heeft Haijtie aan Sijmen gg 32-2-12 betaald. Verder heeft Sijmen ontvangen van goederen die de kinderen geërfd hebben van hun grootmoeder Feijck Siedsckes(?) gg 9, voor een zijde spek gg 5-11-4 waarbij uitgegeven is aan Reijn Suerdts gg 6 en rente 10 st, dus resteert gg 8-1-4. Ook het goud en zilver berust bij Sijmen. Sijmen krijgt voor vacatien cg 6 en Haijtie cg 5 die afgetrokken mogen worden van hun schuld.Harmen Pieters, mederechter Wymbritseradeel, auditeurJoachim Hoppers, secretaris Wymbritseradeel, auditeurSijmen Epes, rendant; als voormomber metHattie Alles, rendant; als medevoormomber van de weeskinderen van wijlen Taecke LampckesOcke Ockes, koperPoppe Piers, afbetaalde schuldeiser; gehuwd metFritsJan Dircx, afbetaalde schuldeiserLieuue Lampckes, afbetaalde schuldeiserBauck Pieters, afbetaalde schuldeiserPieter Eeckes, afbetaalde schuldeiserHarmen Pieters, afbetaalde schuldeiserGeertien Claes, afbetaalde schuldeiserAlle Lampckes, afbetaalde schuldeiserSteffen Steffens, afbetaalde schuldeiserTaecke Taeckes; jongste weeskind van Taecke LampckesFeijck Siedsckes, erflater; patroniem onzeker; grootmoeder van de weeskinderenReijn Suerdts, afbetaalde schuldeiser


Source citation

AlleFriezen in Leeuwarden (Netherlands), Nedergerechten
Nedergerecht Wymbritseradeel - Tresoar, Part: 42, Period: 1603-1606, Wymbritseradeel, archive 13-45, inventory number 42, February  9, 1604, Weesboeken, record number 56-01, folio 156


The above information was last updated on September 8, 2019.Internet address

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/2f4edd85-3dac-4b67-b572-dec6ae716bad
  • https://www.openarch.nl/frl:2f4edd85-3dac-4b67-b572-dec6ae716badComments

Are you the first person who provides additional information?


Scan

Scan
Click the image to zoom in or visit the website.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/