Death on

Deceased (male)

Aangever, tevens erfgenaam

Heir apparent


Remark

mr.bakker; broer van Kornelis, idem (aangever/ gelastigde van) en Obbe Luitzens Wassenaar, mr.bakker te Minnertsga (ab intestato erfgenamen elk 1/2). Saldo fl. 3.935 12 14. (met onroerend goed).


Source citation

AlleFriezen in Leeuwarden, Death duties files
Gequalificeerden / regulateurs belast met de invordering van het recht op successie ..., Onbekend, archive 41, inventory number 062, Staat van verantwoording Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Het Bildt 1808-I, met als bijlagen: - Mem..., record number 85


This data was first published on Open Archives on April 17, 2017 and last updated on August 8, 2018.Internet address

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/1aa997e7-90b3-433c-b424-4ed7e1ce4616
  • https://www.openarch.nl/frl:1aa997e7-90b3-433c-b424-4ed7e1ce4616Comments

Are you the first person who provides additional information?


Scan

Scan

Click the image to zoom in or visit the website.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/