Marriage on in Leiden (Netherlands)

Father of groom

Gijsbert van der Putten

Mother of groom

Jacoba Wagemaker

Groom

Gerrit van der Putten, born in Leijden, 46 years old, lakenwever by profession

Bride

Johanna Timmerman, born in Leijden, 31 years old, werkster by profession

Father of bride

Philis Timmerman

Mother of bride

Jannetje Moledik


Remark

Nadat door hun voor hun beider zoon was erkend en mits dien als zoodanig gewettigd het kind alhier geboren op den achtentwintigsten Junij achttienhonderd negenendertig en den eersten Julij daaraanvolgende ingeschreven in het register van den Burgerlijken Stand onder de naam van Gijsbert, Sub Numero zevenhonderd en zeventien
Jaar: 1839
Inventarisnummer 4830 van archiefnummer 0516 in Archieven


Source citation

Heritage Leiden and environs in Leiden (Netherlands), Civil registration marriages
Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA III)) (1816-1929), Part: 4830, Period: 1839, Leiden, archive 0516, inventory number 4830, October  4, 1839, Huwelijksakten 1839, record number 203


The above information was last updated on November 2, 2016.


Scans of marriage supplements are - according to Open Archives - available through FamilySearch:
Internet address

  • https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/deeds/3e5a4fe7-657d-8d2e-4c56-80761168eb80
  • https://www.openarch.nl/elo:3e5a4fe7-657d-8d2e-4c56-80761168eb80Comments

Are you the first person who provides additional information?


Scan

Scan

Click the image to zoom in or download the image

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/