Disclaimer

Open Archieven is een website van Coret Genealogie, KvK-nummer 50518607, gevestigd te 's-Gravenhage.

Door Open Archieven te gebruiken - waaronder inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen van formulieren, verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden en van diensten gebruik maken wordt verstaan - stemt u - de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die Open Archieven gebruikt - in met deze disclaimer.

Coret Genealogie spant zich in om de inhoud van Open Archieven - onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten - regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Coret Genealogie verschaft de inhoud van Open Archieven in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Coret Genealogie mag Open Archieven naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en is daarbij niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Het doel van Open Archieven is om de genealogische gegevens van open archieven doorzoekbaar te maken en te presenteren. De op deze site verstrekte informatie is aangeleverd door (amateur)genealogen en open archieven die betrouwbaar mogen worden geacht. Coret Genealogie is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van deze informatie.

Coret Genealogie is niet aansprakelijk voor schade - directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel - die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Open Archieven of met de onmogelijkheid Open Archieven te kunnen raadplegen.

Behoudens deze disclaimer, is Coret Genealogie niet verantwoordelijk voor kenbaar aan Open Archieven gekoppelde informatie en/of bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die inhoud in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Open Archieven of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Coret Genealogie behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen Open Archieven te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op Open Archieven zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Coret Genealogie de toegang tot Open Archieven monitoren.

U zal Coret Genealogie beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


Privacy

Coret Genealogie gaat zorgvuldig om met door u verstrekte gegevens. Coret Genealogie verstrekt geen informatie aan derden zonder uw toestemming tenzij zij juridisch gerechtigd of verplicht is om dit te doen (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of bij het voorkomen van fraude of andere delicten). Coret Genealogie is, net als een ieder, gehouden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door Open Archieven worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren bijgehouden. Zoals het IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van Open Archieven te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op Open Archieven te zetten. Op deze wijze kan Coret Genealogie de dienstverlening aan u verder optimaliseren.


Gebruik van cookies

Open Archieven maakt gebruik van cookies. Een cookie bevat informatie die door de website wordt aangeleverd en wordt door uw webbrowser opgeslagen. De cookies gezet door een website worden door de webbrowser ook weer naar de website gecommuniniceerd als u een webpagina opvraagd. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Op de website van de Consumentenbond kunt u meer lezen over Wat zijn cookies?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Er zijn cookies die het navigeren in de website voor u makkelijker maken door het onthouden van bijvoorbeeld uw voorkeuren. Andere cookies houden bij hoe bezoekers de website gebruiken, zodat Coret Genealogie op basis van deze informatie de website kan verbeteren.

Open Archieven maakt gebruik van de volgende cookies:

Open Archieven maakt gebruik van services van externe partijen die op hun beurt cookies plaatsen:


Responsible Disclosure melding

Coret Genealogie hecht grote waarde aan de veiligheid van haar systemen. Ondanks de zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden hoort Coret Genealogie dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Coret Genealogie werkt graag samen met u om onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen:

Wat u mag verwachten:

Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/