Notarial deed on in Teteringen (Netherlands)

Registered


Remark

Betrokken bij inventarisatie op verzoek van Cornelia Verschuren, landbouwer, wonende in Teteringen, die optreedt als excuteur in de boedel en nalatenschap van wijlen Petronella van der Schoof, weduwe van Petrus Verschuren, in leven rentenierster, die heeft gewoond en is overleden in Teteringen in een huis staande op het Hoeveneind in wijk C nr.63, op 1833-01-13. Verwezen wordt naar het testament, gepasseerd voor notaris Pieter van Ginneken in Teteringen op 1827-06-28. De inventarisatie vindt plaats in aanwezigheid van de volgende personen: Adriaan van Zon, smid, wonende in Gilze, in hoedanigheid van vader en voogd van zijn 2 nog minderjarige kinderen, genaamd Johanna Maria en Gerardus van Zon, geboren uit zijn huwelijk met nu overleden Cornelia van der Schoof, zuster van de overledene, alsmede van de meerderjarige kinderen van genoemde wijlen Corne-lia van der Schoof, genaamd Johannis, Willem en Antonius van Zon, alle drie smeden, wonende in Gilze; voorts Antonie van der Schoof, rentenier, ook wonende in Gilze, broer van de overledene, ook in hoedanigheid van toeziend voogd van bovengenoemde minderjarige kinderen; Gijsbertus Leemans, landbouwer, wonende in Gilze, Anna Maria Leemans, getrouwd met Jacobus Aarts, landbouwer, wonende in Dongen, en Johannis Leemans, landbouwer, wonende in Oosterhout, zijnde de enige kinderen van wijlen Wilhelmyna van der Schoof, zuster van de overledene, geboren uit haar huwelijk met nu overleden Gerrardus Leemans, zijnde de enige erfgenamen van wijlen genoemde Petronella van der Schoof, weduwe van Pieter Verschuren, dit op grond van bovengenoemd testament. Verder aanwezig: Cornelis Verschuren, landbouwer, wonende in Teteringen, als vader en in naam van zijn minderjarige kinderen Anna, Marcellis, Adriana en Johanna Verschuren en van Cornelis Verschuren als executeur bovengenoemd, alsmede als erfgenaam Anna Maria Verschuren, meerderjarig, ongehuwd, dienstbode, wonende in Oosterhout, Petronella Verschuren, meerderjarig, ongehuwd, landbouwster, wonende in Teteringen, en Cornelia Verschuren, meerderjarig, ongehuwd, dienstbode, wonende in Tilburg, Cornelia Antonissen, getrouwd met Pieter Jansen, en Maria Antonissen, getrouwd met Johannis Akkermans, landbouwers, wonende in Teteringen, zijnde de enige erfgenamen van wijlen Pieter Verschuren, voor-overleden echtgenoot van de overledene, die heeft gewoond en is overleden in Teteringen op 1827-07-17, dit op grond van bovengenoemd testament. De nalatenschap is na het overlijden van Pieter Verschuren als vruchtgebruik in bezit van de nu overleden Petronella van der Schoof gebleven. Inventaris vindt plaats van de roerende goederen, linnen- en wollen goederen, goud en zilver, contant geld, en waardepapieren, behorende tot de boedel en nalatenschap van wijlen Petrus Verschuren en Petronella van der Schoof, welke zaken alle aanwezig in genoemd sterfhuis, dat door de nu overledene alleen bewoond is geweest. Alle zaken worden gepresenteerd door Catharina Spape, dienstbode, die na het overlijden in genoemd huis is gebleven en als zegelbewaarster aangesteld is. De inventarisatie wordt uitgevoerd door Barbara Elands, landbouwster, wonende in Teteringen. De totale waarde wordt vastgesteld op 915,45 gld. Vervolgens wordt de acte door alle aanwezigen getekend.
Notaris: P. van Ginneken


Source citation

City archive Breda in Breda (Netherlands), Notarial records
Notariële archieven Teteringen 1808-1842, Bron: repertoire, Part: 0045, Period: 1833, Teteringen, inventory number 0045, January 24, 1833, P. van Ginneken, Repertoire, 1833, record number 5, folio 1


The above information was last updated on April 28, 2020.Internet address

  • https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/deeds/ac128843-4025-4f5f-e68e-f2c1f491f096
  • https://www.openarch.nl/brd:ac128843-4025-4f5f-e68e-f2c1f491f096Comments

Are you the first person who provides additional information?


Scan

Scan

Click the image to zoom in or download the image

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/