Notarial deed on in Teteringen (Netherlands)

Registered


Remark

Handelt samen met Cornelis Verhagen, metselaar, en Arnoldus van Dongen, timmerman, beiden wonende in Teteringen, en Lambertus Husson, timmerman, wonende in Breda. Genoemde personen brengen verslag uit van de door hen uitgevoerde taxatie van de waarde van onroerende goederen behorende tot de boedel van wijlen Willem Kraft, in leven tolgaarder, die heeft gewoond en is overleden in Breda, en van zijn weduwe Elisabeth Spiering, wonende in Breda. Het betreft de volgende onroerende goederen: 1) 1 huis, kamers, stal, schuur en houten aanbouw, met weiland en moestuin, staande en gelegen onder Teteringen op het Kerkeind. Geschatte waarde: 4800 gld. 2) 1 perceel bouwland, gelegen in de eerste klamp van de Gouw onder Teteringen. Geschatte waarde: 700 gld. 3) 1 perceel hooiland, gelegen in de Crogten onder Teteringen. Geschatte waarde: 450 gld. 4) 1 perceel bouwland, gelegen op het Kerkeind onder Teteringen. Geschatte waarde: 550 gld. Totaal: 6500 gld. De boedel valt uiteen in 2 delen: Het eerste deel omvat de goederen vermeld onder 1), waarde 4800 gld. Het tweede deel omvat de percelen vermeld onder 2, 3 en 4, alsmede de waarde van de roerende goederen bedragende 2710,39 gld, zodat de totale waarde van het tweede deel 4410,39 gld bedraagt. Naast de genoemde weduwe Elisabeth Spierings zijn er 8 kinderen zijnde de erfgenamen. Vastgesteld wordt dat het ondoenlijk is, genoemde goederen op de juiste wijze te verdelen, tenzij tot verkoop wordt overgegaan. Gedaan ten kantore van notaris Jacobus van Ginneken. Getuigen: Antonie van der Mast, kleermaker, en Adriaan Verdaasdonk, landbouwer, beiden wonende in Teteringen.
Notaris: J. van Ginneken


Source citation

City archive Breda in Breda (Netherlands), Notarial records
Notariële archieven Teteringen 1808-1842, Bron: akten, Part: 0050, Period: 1838-1839, Teteringen, inventory number 0050, June  1, 1839, J. van Ginneken, Minuutakten, 1838 - 1839, record number 25


The above information was last updated on January 28, 2014.Internet address

  • https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/deeds/8e12ff8b-663a-264f-a048-9d88df344790
  • https://www.openarch.nl/brd:8e12ff8b-663a-264f-a048-9d88df344790Comments

Are you the first person who provides additional information?


Scan

Scan

Click the image to zoom in or download the image

Scan

Click the image to zoom in or download the image

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/