Acte notarié le à Teteringen (Pays-Bas)

Inscrit


Remarque

Als getuige betrokken bij schuldbekentenis van Martinus Bastiaansen, tapper/hovenier, wonende in Teteringen. Verklaart, schuldig te zijn aan Petrus Abraham Cortiens, Rooms Katholiek priester, assistent in Etten en aldaar woonachtig, een bedrag van 2500 gld. Onderpanden: a) 1 huis, met schuur, stal, tuin en erf, met vruchtbomen, staande en gelegen aan de Terheijdenscheweg onder Teteringen., litt.F nr.112. b) 1 perceel tuinland, gelegen als boven. c) 1 perceel tuinland, gelegen als boven. d) Helft perceel hooi of moerland, gelegen in polder de Krogten onder Teteringen. Belendend oost erf Bosmans, zuid eigen erf, west Jacobus v.Miert, noord kinderen Vlamings. e) 1 nieuw gebouwd huis, staande aan de Terheijdensche weg onder Teteringen. Belendend oost/zuid eigen erf, west de straatweg, noord Pieter van Gool. f) Helft van schuur behorende bij huis genoemd onder a). Belendend oost/zuid/west eigen erf, noord Pieter van Gool. g) 1 perceel tuinland, gelegen als boven. Belendend oost eigen erf, zuid Jacobus Nelemans, west de steenweg, noord Pieter van Gool. h) 1 perceel tuinland, gelegen als boven. Belendend oost en west eigen erf, zuid Antonie Coenraats, noord Antonie Bastiaansen. j) 1 perceel weiland, gelegen als boven, aan het Aardijkje. Belendend oost ?, zuid de Domeinen, west Willem van Kakerken, noord Johannis Vermeulen. k) 1 perceel zaailand, gelegen als boven, gelegen in de Speurdonken onder Teteringen. Belendend oost de Domeinen, zuid Johannis Vermeulen, west eigen erf, noord Adriana van Miert. l) 3 percelen zaailand, aan elkaar gelegen als boven. Belendend oost erf weduwe Bosmans, zuid Krogtdijk, west eigen erf, noord de straat. m) Helft perceel weimoerland met erbij behorende dijk, gelegen als boven in de Crogten onder Teteringen. Belendend oost Adriaan Kerremans, zuid Jan v.Hooydonk, west weduwe Vlamings, noord eigen erf. n) 1 perceel weiland, gelegen in Speurdonk onder Teteringen. Belendend oost Klooster St.Catharinadal in Oosterhout, zuid Jan de Poorter, west Boudewijn Oomen, noord de straat. o) 1 perceel heide, gelegen op de Beek onder Princenhage. Verklaart dat de goederen onder a, b, c en d vrij van lasten zijn en dat de goederen genoemd onder e t/m o alleen zijn belast met obligatie met hypotheek t.b.v. nu overleden Johannis Cortiens, in leven deurwaarder bij de rechtbank in Breda, groot 3200 gld, waarvan al een bedrag van 800 gld is afgelost. Stelt zich verder garant met zijn persoon en al zijn overige bezittingen. Gedaan ten kantore van notaris Jacobus van Ginneken. Getuigen: Johannis Akkermans, landbouwer, en Johannis Snelders, koster, beiden wonende in Teteringen.
Notaris: J. van Ginneken


Citation de la source

Ville archive Breda à Breda (Pays-Bas), Les actes notariés
Notariële archieven Teteringen 1808-1842, Bron: repertoire, Part: 0053, Période: 18..., Teteringen, numéro d'inventaire 0053, 13 février 1835, J. van Ginneken, Repertoire, 1834 - 1835, nombre record 10, folio 3


Les informations ci-dessus a été mise à jour le 28 janvier 2014.Adresse Internet

  • https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/deeds/83106677-cf84-7498-8665-42fe87f1dcff
  • https://www.openarch.nl/brd:83106677-cf84-7498-8665-42fe87f1dcffCommentaires

Vous êtes la première personne qui fournit des informations supplémentaires?


Scan

Scan

Cliquez sur l'image pour zoomer ou télécharger l'image

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/