Notarial deed on in Teteringen (Netherlands)

Registered


Remark

Als getuige betrokken bij testament van Adriana Oomen, meerderjarig, ongehuwd, rentenierster, wonende in Teteringen. (overleden 18350514). Legateert aan haar broer Antonie Oomen, R.K.pastoor in Etten, een bedrag van 200 gld. Legateert aan de Armen der gemeente Teteringen een bedrag van 250 gld. Legaterert aan de R.K.kerk van Teteringen een bedrag van 250 gld. Wenst in het weldoenersboek van deze kerk geplaatst te worden. Wil dat gedurende 25 jaar na haar overlijden jaarlijks een jaargetijde voor haar nagedachtenis gelezen wordt. Wil dat kort na haar overlijden aan de pastoor van Teteringen een bedrag van 240 gld gegeven wordt, waarvoor zielemissen, 0,60 ct per stuk, worden gelezen. Schenkt, voordat boedelscheiding plaatsvindt, aan haar 7 nichten, genaamd Helena van Dijk, landbouwster, wonende in Ginneken, Helena Boudewijn Oomen, Helena Christiaan, Maria, Johanna, Adriana en Petronella Oomen, allen wonende in Teteringen, al haar kleding, sieraden, linnen en wollen goed, linnen en beddegoed niet inbegrepen, als blijk van waardering voor hun aandacht voor haar gedurende haar hele leven. Benoemt tot enige en universele erfgenamen van al haar overige bezittingen, niets uitgezonderd, de 7 kinderen van al overleden zuster Johanna Oomen, welke kinderen geboren zijn uit haar huwelijk met nu overleden Adriaan van Dijk; namen van de kinderen: Christiaan, Karel, Antonie, Helena, Johannis, Franciscus en Adriaan van Dijk; de 6 kinderen van haar overleden broer Boudewijn Oomen, genaamd: Cornelis, Henricus, Helena, Adrianus, Magarietta en Johannis Oomen; het enig kind van haar overleden zuster Maria Oomen, geboren uit haar huwelijk met nu overleden Abraham Meeren, genaamd Helena Meeren, het enig kind van haar overleden broer Mr.Henricus Oomen, geboren uit zijn huwelijk met Elisabeth Ingenhoutz, genaamd Maria Helena Oomen, en de 11 kinderen van haar overleden broer Christiaan Oomen, geboren uit zijn huwelijk met Allgeonda van de Corput, namen van de kinderen: Helena, Maria, Johanna, Antonie, Egidius, Adrianus, Adriana, Johannis, Henricus, Petronella en Cornelis Oomen; de kinderen ieder voor een 26e deel. Benoemt tot executeur testamentiair haar neef Christiaan van Dijk, landbouwer, wonende in Ginneken. Hiervoor ontvangt hij een bedrag van 50 gld. Gedaan in Teteringen ten huize van Adriana Oomen. Getuigen: Wouter Vermeulen, rentenier, Johannis Akkermans, landbouwer, Johannis Snelders, koster, en Antonie van der Mast, kleermaker, alle 4 wonende in Teteringen.
Notaris: J. van Ginneken


Source citation

City archive Breda in Breda (Netherlands), Notarial records
Notariële archieven Teteringen 1808-1842, Bron: repertoire, Part: 0053, Period: 18..., Teteringen, inventory number 0053, May 13, 1835, J. van Ginneken, Repertoire, 1834 - 1835, record number 28, folio 4


The above information was last updated on January 28, 2014.Internet address

  • https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/deeds/50d2a40f-8d92-5ae8-99e4-088869000f1f
  • https://www.openarch.nl/brd:50d2a40f-8d92-5ae8-99e4-088869000f1fComments

Are you the first person who provides additional information?


Scan

Scan

Click the image to zoom in or download the image

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/